Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Як вступити до магістратури на бюджет? | ru-science.com

 1. Як вступити до магістратури на бюджет? Систему освіти, що склалася в нашій країні з 2009 року, можна...
 2. Умови і правила вступу до магістратури на бюджет
 3. Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури
 4. Що робити, якщо особистих досягнень немає?
 5. Документи для вступу до магістратури
 6. Мотиваційний лист в магістратуру
 7. Як вступити до магістратури на бюджет?
 8. Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
 9. Умови і правила вступу до магістратури на бюджет
 10. Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури
 11. Що робити, якщо особистих досягнень немає?
 12. Документи для вступу до магістратури
 13. Мотиваційний лист в магістратуру
 14. Як вступити до магістратури на бюджет?
 15. Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
 16. Умови і правила вступу до магістратури на бюджет
 17. Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури
 18. Що робити, якщо особистих досягнень немає?
 19. Документи для вступу до магістратури
 20. Мотиваційний лист в магістратуру

Як вступити до магістратури на бюджет?

Систему освіти, що склалася в нашій країні з 2009 року, можна назвати трирівневої. Це сталося через змішування старої радянської системи освіти, при якій студенти навчалися у ВНЗ за програмою специалітети 5-6 років і після цього надходили до аспірантури, і нової дворівневої Болонської системи: бакалаврат - 4 роки і магістратура - 2 роки. Склалася ситуація, коли ряд ВНЗ проводить навчання по 5-річною програмою, а інші вже перейшли на нову дворівневу систему.

Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?

Насправді і та й інша система мають свої переваги і недоліки. Так, бакалаврат дає можливість більш продуманої професійної орієнтації при вступі до магістратури. Це обумовлено тим, що бакалавр має можливість вибирати між магістратом за своєю спеціальністю в цьому ж вузі або в будь-якому іншому. Причому при виборі магістратури за іншою спеціальністю вчорашній бакалавр матиме дві спеціальності, що може стати в нагоді при пошуку роботи.

Крім того, дипломи дворівневої системи легше визнаються на Заході і дають можливість з дипломом бакалавра вступити до магістратури західних університетів.

З іншого боку, у багатьох технічних і медичних ВУЗах 4 років явно недостатньо для отримання повноцінного вищої освіти. Це багато в чому пояснює недостатньо високий попит ринку праці на бакалаврів у порівнянні з фахівцями.

До того ж бюджетні місця на навчання в магістратурі сильно обмежені, а плата за це навчання досить висока. Але зате можна, отримавши диплом бакалавра, перервати навчання, попрацювати, накопичити грошей на оплату навчання та потім продовжити його в магістратурі.

Переваги специалітети полягають ще й у тому, що бажають займатися науковою роботою можуть відразу після закінчення ВНЗ вступати до аспірантури. При дворівневій системі освіти це можливо тільки після закінчення магістратури.

Тому при виборі спеціальності і системи освіти треба враховувати всі ці фактори.

Умови і правила вступу до магістратури на бюджет

Правила вступу до магістратури на бюджетні місця вимагають надати:

 • диплом про вищу професійну освіту бакалавра або дипломованого фахівця. Особи, які мають ступінь магістра і бажають одержати другу вищу освіту, приймаються на навчання в магістратуру на платній основі;
 • паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство РФ. Для осіб, які постійно проживають в Криму, виділяються окремі місця в межах контрольних цифр.
 • відомості про індивідуальні досягнення на розсуд вступника.

Вступні випробування до магістратури проводяться ВНЗ, як правило, в письмовій формі відповідно до освітніх стандартів. Програми завчасно публікуються на сайтах приймальних комісій. Оцінка результатів випробувань вимірюється за 100-бальною шкалою відповідно до правил Болонської системи. Кількість балів, необхідну для успішного складання іспиту за конкурсом, визначається кожним вузом самостійно.

Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури

Загальний бал вступника до магістратури на бюджетні місця складається з балів за вступні випробування і балів, отриманих за індивідуальні досягнення. Перелік цих досягнень і кількість балів встановлюються кожним вищим навчальним закладом окремо відповідно до профілю магістерської програми. (Детальніше про це читайте в статті "В магістратуру на бюджет: як отримати 25 додаткових балів?" )

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід, публікація наукової статті ВАК , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах.

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід,  публікація наукової статті ВАК  , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах

Перелік досягнень і кількість балів, які можна за них отримати, як і порядок проведення конкурсного відбору, кожен ВНЗ встановлює самостійно.

Так в МГТУ ім. Н.е. Баумана диплом з відзнакою може принести додатково 15 балів, наявність патенту на винахід - 15 балів, публікація статті в журналах ВАК - 10 балів, а в журналах Scopus і Web of science - 15 балів. У Вищій Школі Економіки (НДУ-ВШЕ) диплом з відзнакою "коштує" 5 балів, наукові статті - 10 балів, перемоги на олімпіадах - 5 балів. При вступі до магістратури Московського енергетичного інституту (МЕІ) за диплом з відзнакою нараховується 15 балів, а за наукові статті - до 15 балів. Якщо у абітурієнта є і диплом з відзнакою і публікація наукової статті в журналах ВАК, РИНЦ або Scopus, сумарна кількість балів за особисті досягнення може досягти 20-25 балів, що значно підвищує шанси на вступ до магістратури на бюджетні місця.

Однак є вузи, що не підсумовують бали за особисті досягнення з балами за вступні випробування. Наприклад, МГТУ Станкин проводить основний конкурс за вступними іспитами, а бали за індивідуальні досягнення розглядаються в разі рівної кількості набраних балів по вступного випробування.

Що робити, якщо особистих досягнень немає?

Найголовніше - не впадати у відчай! Звичайно, отримати диплом з відзнакою вдається не багатьом, не кажучи вже про наявність патенту на винахід. Але опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується можна спробувати.

Для теми публікації найкраще вибрати напрямок магістерської програми, за яким в майбутньому планується проводити наукові дослідження. Часто обрана тема збігається з темою дипломної роботи. У цьому випадку значно простіше вирішити завдання написання однієї-двох статей: досить грамотно викласти цілі і завдання дослідження, його актуальність і новизну, а також дати опис досягнутих в ході дослідження результатів.

З огляду на, що всі особисті досягнення фіксуються Приймальними комісіями по вже досягнутим, а не планованим результатам, то зрозуміло, що до початку випробувань необхідно подати вже опубліковані статті.

Самостійно опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується - завдання важке: текст повинен бути оформлений згідно з технічними вимогами конкретного видавництва, тема статті повинна бути цікава редакції, лист очікування повинен бути коротким (інакше ви ризикуєте побачити надруковану статтю до моменту отримання ступеня магістра). Тому після того як стаття готова, бажано отримати безкоштовну консультацію з розміщення статті у фахівців. Вони порекомендують найбільш підходящий профільний журнал, підкажуть як оформити статтю відповідно до вимог журналу.

Документи для вступу до магістратури

Як правило, в більшості ВНЗ основний перелік документів наступний:

 • Заява з вказівкою обраного напрямку магістратури;
 • Оригінал або копію документа заставленого зразка про вищу професійну освіту;
 • Фотографії 3х4 (4 штуки);
 • Документ, що засвідчує особу і громадянство.

Варто відзначити, що ряд напрямків передбачає проходження абітурієнтом обов'язкового медичного огляду. Так, наприклад, для подачі документів до магістратури за напрямами "Ядерні реактори і матеріали", "Електротехніка", "Теплоенергетика і теплотехніка" абітурієнт зобов'язаний надати медичну довідку.

Нижче ми наводимо перелік додаткових документів, які можуть бути затребувані ВУЗами або надані абітурієнтами за власним бажанням при подачі заяви в магістратуру:

 • Рекомендаційні листи;
 • Мотиваційний лист;
 • Відомості про особисті (індивідуальних) досягнення (публікації статей в рецензованих журналах, патенти, дипломи студентських олімпіад і так далі);
 • Портфоліо і його опис;
 • Медична довідка;
 • Згода на обробку персональних даних;
 • СНІЛС (як правило потрібно при вступі на бюджетні місця для нарахування стипендій);
 • Медичний поліс;
 • Приписне свідоцтво для юнаків;
 • У разі необхідності створення особливих умов проведення вступних випробувань (для осіб з обмеженими можливостями) - документи, що підтверджують обмежені можливості здоров'я.

Документи для вступу до магістратури слід готувати заздалегідь, попередньо уточнивши їх перелік в тих навчальних закладах, куди ви плануєте вступати.

Зверніть увагу! У деяких університетах існує можливість подачі документів в електронному вигляді або поштою Росії. Уточнити це ви можете за телефонами Приймальної комісії.

Мотиваційний лист в магістратуру

Мотиваційний лист в магістратуру

При вступі до магістратури зарубіжних університетів і деяких російських ВНЗ (наприклад, НДУ-ВШЕ), крім подання необхідних в таких випадках документів, потрібно мотиваційний лист до магістратури. Мотиваційний лист - важлива частина документів. У ньому слід вказати, чому вибрана ця спеціальність і саме цей університет, ніж може бути корисний набутий досвід і які особисті досягнення. Завдання автора листа відповісти на питання: чому університет повинен вибрати саме його. Мотиваційний лист в магістратуру має бути ретельно продумано, строго і логічно викладено без сленгу і професійного жаргону. І, головне, щоб мотиваційний лист не було переписано з інтернету, оскільки в цьому випадку з дуже великою ймовірністю воно буде розпізнано і відправлено в кошик.

Вибір магістратури для подальшого навчання - це серйозний крок у професійній кар'єрі і тому вимагає вдумливого ставлення до себе. І тут, як ніколи, варто прислухатися до порад фахівців і викладачів, щоб не робити зайвих помилок.

Можливо, Вам буде цікаво:

Публікація статей в журналах ВАК

Як вступити до магістратури на бюджет?

Систему освіти, що склалася в нашій країні з 2009 року, можна назвати трирівневої. Це сталося через змішування старої радянської системи освіти, при якій студенти навчалися у ВНЗ за програмою специалітети 5-6 років і після цього надходили до аспірантури, і нової дворівневої Болонської системи: бакалаврат - 4 роки і магістратура - 2 роки. Склалася ситуація, коли ряд ВНЗ проводить навчання по 5-річною програмою, а інші вже перейшли на нову дворівневу систему.

Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?

Насправді і та й інша система мають свої переваги і недоліки. Так, бакалаврат дає можливість більш продуманої професійної орієнтації при вступі до магістратури. Це обумовлено тим, що бакалавр має можливість вибирати між магістратом за своєю спеціальністю в цьому ж вузі або в будь-якому іншому. Причому при виборі магістратури за іншою спеціальністю вчорашній бакалавр матиме дві спеціальності, що може стати в нагоді при пошуку роботи.

Крім того, дипломи дворівневої системи легше визнаються на Заході і дають можливість з дипломом бакалавра вступити до магістратури західних університетів.

З іншого боку, у багатьох технічних і медичних ВУЗах 4 років явно недостатньо для отримання повноцінного вищої освіти. Це багато в чому пояснює недостатньо високий попит ринку праці на бакалаврів у порівнянні з фахівцями.

До того ж бюджетні місця на навчання в магістратурі сильно обмежені, а плата за це навчання досить висока. Але зате можна, отримавши диплом бакалавра, перервати навчання, попрацювати, накопичити грошей на оплату навчання та потім продовжити його в магістратурі.

Переваги специалітети полягають ще й у тому, що бажають займатися науковою роботою можуть відразу після закінчення ВНЗ вступати до аспірантури. При дворівневій системі освіти це можливо тільки після закінчення магістратури.

Тому при виборі спеціальності і системи освіти треба враховувати всі ці фактори.

Умови і правила вступу до магістратури на бюджет

Правила вступу до магістратури на бюджетні місця вимагають надати:

 • диплом про вищу професійну освіту бакалавра або дипломованого фахівця. Особи, які мають ступінь магістра і бажають одержати другу вищу освіту, приймаються на навчання в магістратуру на платній основі;
 • паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство РФ. Для осіб, які постійно проживають в Криму, виділяються окремі місця в межах контрольних цифр.
 • відомості про індивідуальні досягнення на розсуд вступника.

Вступні випробування до магістратури проводяться ВНЗ, як правило, в письмовій формі відповідно до освітніх стандартів. Програми завчасно публікуються на сайтах приймальних комісій. Оцінка результатів випробувань вимірюється за 100-бальною шкалою відповідно до правил Болонської системи. Кількість балів, необхідну для успішного складання іспиту за конкурсом, визначається кожним вузом самостійно.

Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури

Загальний бал вступника до магістратури на бюджетні місця складається з балів за вступні випробування і балів, отриманих за індивідуальні досягнення. Перелік цих досягнень і кількість балів встановлюються кожним вищим навчальним закладом окремо відповідно до профілю магістерської програми. (Детальніше про це читайте в статті "В магістратуру на бюджет: як отримати 25 додаткових балів?" )

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід, публікація наукової статті ВАК , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах.

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід,  публікація наукової статті ВАК  , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах

Перелік досягнень і кількість балів, які можна за них отримати, як і порядок проведення конкурсного відбору, кожен ВНЗ встановлює самостійно.

Так в МГТУ ім. Н.е. Баумана диплом з відзнакою може принести додатково 15 балів, наявність патенту на винахід - 15 балів, публікація статті в журналах ВАК - 10 балів, а в журналах Scopus і Web of science - 15 балів. У Вищій Школі Економіки (НДУ-ВШЕ) диплом з відзнакою "коштує" 5 балів, наукові статті - 10 балів, перемоги на олімпіадах - 5 балів. При вступі до магістратури Московського енергетичного інституту (МЕІ) за диплом з відзнакою нараховується 15 балів, а за наукові статті - до 15 балів. Якщо у абітурієнта є і диплом з відзнакою і публікація наукової статті в журналах ВАК, РИНЦ або Scopus, сумарна кількість балів за особисті досягнення може досягти 20-25 балів, що значно підвищує шанси на вступ до магістратури на бюджетні місця.

Однак є вузи, що не підсумовують бали за особисті досягнення з балами за вступні випробування. Наприклад, МГТУ Станкин проводить основний конкурс за вступними іспитами, а бали за індивідуальні досягнення розглядаються в разі рівної кількості набраних балів по вступного випробування.

Що робити, якщо особистих досягнень немає?

Найголовніше - не впадати у відчай! Звичайно, отримати диплом з відзнакою вдається не багатьом, не кажучи вже про наявність патенту на винахід. Але опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується можна спробувати.

Для теми публікації найкраще вибрати напрямок магістерської програми, за яким в майбутньому планується проводити наукові дослідження. Часто обрана тема збігається з темою дипломної роботи. У цьому випадку значно простіше вирішити завдання написання однієї-двох статей: досить грамотно викласти цілі і завдання дослідження, його актуальність і новизну, а також дати опис досягнутих в ході дослідження результатів.

З огляду на, що всі особисті досягнення фіксуються Приймальними комісіями по вже досягнутим, а не планованим результатам, то зрозуміло, що до початку випробувань необхідно подати вже опубліковані статті.

Самостійно опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується - завдання важке: текст повинен бути оформлений згідно з технічними вимогами конкретного видавництва, тема статті повинна бути цікава редакції, лист очікування повинен бути коротким (інакше ви ризикуєте побачити надруковану статтю до моменту отримання ступеня магістра). Тому після того як стаття готова, бажано отримати безкоштовну консультацію з розміщення статті у фахівців. Вони порекомендують найбільш підходящий профільний журнал, підкажуть як оформити статтю відповідно до вимог журналу.

Документи для вступу до магістратури

Як правило, в більшості ВНЗ основний перелік документів наступний:

 • Заява з вказівкою обраного напрямку магістратури;
 • Оригінал або копію документа заставленого зразка про вищу професійну освіту;
 • Фотографії 3х4 (4 штуки);
 • Документ, що засвідчує особу і громадянство.

Варто відзначити, що ряд напрямків передбачає проходження абітурієнтом обов'язкового медичного огляду. Так, наприклад, для подачі документів до магістратури за напрямами "Ядерні реактори і матеріали", "Електротехніка", "Теплоенергетика і теплотехніка" абітурієнт зобов'язаний надати медичну довідку.

Нижче ми наводимо перелік додаткових документів, які можуть бути затребувані ВУЗами або надані абітурієнтами за власним бажанням при подачі заяви в магістратуру:

 • Рекомендаційні листи;
 • Мотиваційний лист;
 • Відомості про особисті (індивідуальних) досягнення (публікації статей в рецензованих журналах, патенти, дипломи студентських олімпіад і так далі);
 • Портфоліо і його опис;
 • Медична довідка;
 • Згода на обробку персональних даних;
 • СНІЛС (як правило потрібно при вступі на бюджетні місця для нарахування стипендій);
 • Медичний поліс;
 • Приписне свідоцтво для юнаків;
 • У разі необхідності створення особливих умов проведення вступних випробувань (для осіб з обмеженими можливостями) - документи, що підтверджують обмежені можливості здоров'я.

Документи для вступу до магістратури слід готувати заздалегідь, попередньо уточнивши їх перелік в тих навчальних закладах, куди ви плануєте вступати.

Зверніть увагу! У деяких університетах існує можливість подачі документів в електронному вигляді або поштою Росії. Уточнити це ви можете за телефонами Приймальної комісії.

Мотиваційний лист в магістратуру

Мотиваційний лист в магістратуру

При вступі до магістратури зарубіжних університетів і деяких російських ВНЗ (наприклад, НДУ-ВШЕ), крім подання необхідних в таких випадках документів, потрібно мотиваційний лист до магістратури. Мотиваційний лист - важлива частина документів. У ньому слід вказати, чому вибрана ця спеціальність і саме цей університет, ніж може бути корисний набутий досвід і які особисті досягнення. Завдання автора листа відповісти на питання: чому університет повинен вибрати саме його. Мотиваційний лист в магістратуру має бути ретельно продумано, строго і логічно викладено без сленгу і професійного жаргону. І, головне, щоб мотиваційний лист не було переписано з інтернету, оскільки в цьому випадку з дуже великою ймовірністю воно буде розпізнано і відправлено в кошик.

Вибір магістратури для подальшого навчання - це серйозний крок у професійній кар'єрі і тому вимагає вдумливого ставлення до себе. І тут, як ніколи, варто прислухатися до порад фахівців і викладачів, щоб не робити зайвих помилок.

Можливо, Вам буде цікаво:

Публікація статей в журналах ВАК

Як вступити до магістратури на бюджет?

Систему освіти, що склалася в нашій країні з 2009 року, можна назвати трирівневої. Це сталося через змішування старої радянської системи освіти, при якій студенти навчалися у ВНЗ за програмою специалітети 5-6 років і після цього надходили до аспірантури, і нової дворівневої Болонської системи: бакалаврат - 4 роки і магістратура - 2 роки. Склалася ситуація, коли ряд ВНЗ проводить навчання по 5-річною програмою, а інші вже перейшли на нову дворівневу систему.

Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?

Насправді і та й інша система мають свої переваги і недоліки. Так, бакалаврат дає можливість більш продуманої професійної орієнтації при вступі до магістратури. Це обумовлено тим, що бакалавр має можливість вибирати між магістратом за своєю спеціальністю в цьому ж вузі або в будь-якому іншому. Причому при виборі магістратури за іншою спеціальністю вчорашній бакалавр матиме дві спеціальності, що може стати в нагоді при пошуку роботи.

Крім того, дипломи дворівневої системи легше визнаються на Заході і дають можливість з дипломом бакалавра вступити до магістратури західних університетів.

З іншого боку, у багатьох технічних і медичних ВУЗах 4 років явно недостатньо для отримання повноцінного вищої освіти. Це багато в чому пояснює недостатньо високий попит ринку праці на бакалаврів у порівнянні з фахівцями.

До того ж бюджетні місця на навчання в магістратурі сильно обмежені, а плата за це навчання досить висока. Але зате можна, отримавши диплом бакалавра, перервати навчання, попрацювати, накопичити грошей на оплату навчання та потім продовжити його в магістратурі.

Переваги специалітети полягають ще й у тому, що бажають займатися науковою роботою можуть відразу після закінчення ВНЗ вступати до аспірантури. При дворівневій системі освіти це можливо тільки після закінчення магістратури.

Тому при виборі спеціальності і системи освіти треба враховувати всі ці фактори.

Умови і правила вступу до магістратури на бюджет

Правила вступу до магістратури на бюджетні місця вимагають надати:

 • диплом про вищу професійну освіту бакалавра або дипломованого фахівця. Особи, які мають ступінь магістра і бажають одержати другу вищу освіту, приймаються на навчання в магістратуру на платній основі;
 • паспорт або інший документ, що підтверджує громадянство РФ. Для осіб, які постійно проживають в Криму, виділяються окремі місця в межах контрольних цифр.
 • відомості про індивідуальні досягнення на розсуд вступника.

Вступні випробування до магістратури проводяться ВНЗ, як правило, в письмовій формі відповідно до освітніх стандартів. Програми завчасно публікуються на сайтах приймальних комісій. Оцінка результатів випробувань вимірюється за 100-бальною шкалою відповідно до правил Болонської системи. Кількість балів, необхідну для успішного складання іспиту за конкурсом, визначається кожним вузом самостійно.

Облік індивідуальних досягнень при вступі до магістратури

Загальний бал вступника до магістратури на бюджетні місця складається з балів за вступні випробування і балів, отриманих за індивідуальні досягнення. Перелік цих досягнень і кількість балів встановлюються кожним вищим навчальним закладом окремо відповідно до профілю магістерської програми. (Детальніше про це читайте в статті "В магістратуру на бюджет: як отримати 25 додаткових балів?" )

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід, публікація наукової статті ВАК , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах.

До найбільш значущих особистих досягнень більшість ВНЗ відносить диплом з відзнакою, наявність патенту на винахід,  публікація наукової статті ВАК  , Публікація наукової статті РИНЦ (Російський індекс наукового цитування), публікація наукової статті Scopus і Web of Science, участь в студентських наукових конференціях, публікація тез і доповідей, перемога на Всеросійських студентських наукових олімпіадах та конкурсах

Перелік досягнень і кількість балів, які можна за них отримати, як і порядок проведення конкурсного відбору, кожен ВНЗ встановлює самостійно.

Так в МГТУ ім. Н.е. Баумана диплом з відзнакою може принести додатково 15 балів, наявність патенту на винахід - 15 балів, публікація статті в журналах ВАК - 10 балів, а в журналах Scopus і Web of science - 15 балів. У Вищій Школі Економіки (НДУ-ВШЕ) диплом з відзнакою "коштує" 5 балів, наукові статті - 10 балів, перемоги на олімпіадах - 5 балів. При вступі до магістратури Московського енергетичного інституту (МЕІ) за диплом з відзнакою нараховується 15 балів, а за наукові статті - до 15 балів. Якщо у абітурієнта є і диплом з відзнакою і публікація наукової статті в журналах ВАК, РИНЦ або Scopus, сумарна кількість балів за особисті досягнення може досягти 20-25 балів, що значно підвищує шанси на вступ до магістратури на бюджетні місця.

Однак є вузи, що не підсумовують бали за особисті досягнення з балами за вступні випробування. Наприклад, МГТУ Станкин проводить основний конкурс за вступними іспитами, а бали за індивідуальні досягнення розглядаються в разі рівної кількості набраних балів по вступного випробування.

Що робити, якщо особистих досягнень немає?

Найголовніше - не впадати у відчай! Звичайно, отримати диплом з відзнакою вдається не багатьом, не кажучи вже про наявність патенту на винахід. Але опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується можна спробувати.

Для теми публікації найкраще вибрати напрямок магістерської програми, за яким в майбутньому планується проводити наукові дослідження. Часто обрана тема збігається з темою дипломної роботи. У цьому випадку значно простіше вирішити завдання написання однієї-двох статей: досить грамотно викласти цілі і завдання дослідження, його актуальність і новизну, а також дати опис досягнутих в ході дослідження результатів.

З огляду на, що всі особисті досягнення фіксуються Приймальними комісіями по вже досягнутим, а не планованим результатам, то зрозуміло, що до початку випробувань необхідно подати вже опубліковані статті.

Самостійно опублікувати наукову статтю в журналі, що рецензується - завдання важке: текст повинен бути оформлений згідно з технічними вимогами конкретного видавництва, тема статті повинна бути цікава редакції, лист очікування повинен бути коротким (інакше ви ризикуєте побачити надруковану статтю до моменту отримання ступеня магістра). Тому після того як стаття готова, бажано отримати безкоштовну консультацію з розміщення статті у фахівців. Вони порекомендують найбільш підходящий профільний журнал, підкажуть як оформити статтю відповідно до вимог журналу.

Документи для вступу до магістратури

Як правило, в більшості ВНЗ основний перелік документів наступний:

 • Заява з вказівкою обраного напрямку магістратури;
 • Оригінал або копію документа заставленого зразка про вищу професійну освіту;
 • Фотографії 3х4 (4 штуки);
 • Документ, що засвідчує особу і громадянство.

Варто відзначити, що ряд напрямків передбачає проходження абітурієнтом обов'язкового медичного огляду. Так, наприклад, для подачі документів до магістратури за напрямами "Ядерні реактори і матеріали", "Електротехніка", "Теплоенергетика і теплотехніка" абітурієнт зобов'язаний надати медичну довідку.

Нижче ми наводимо перелік додаткових документів, які можуть бути затребувані ВУЗами або надані абітурієнтами за власним бажанням при подачі заяви в магістратуру:

 • Рекомендаційні листи;
 • Мотиваційний лист;
 • Відомості про особисті (індивідуальних) досягнення (публікації статей в рецензованих журналах, патенти, дипломи студентських олімпіад і так далі);
 • Портфоліо і його опис;
 • Медична довідка;
 • Згода на обробку персональних даних;
 • СНІЛС (як правило потрібно при вступі на бюджетні місця для нарахування стипендій);
 • Медичний поліс;
 • Приписне свідоцтво для юнаків;
 • У разі необхідності створення особливих умов проведення вступних випробувань (для осіб з обмеженими можливостями) - документи, що підтверджують обмежені можливості здоров'я.

Документи для вступу до магістратури слід готувати заздалегідь, попередньо уточнивши їх перелік в тих навчальних закладах, куди ви плануєте вступати.

Зверніть увагу! У деяких університетах існує можливість подачі документів в електронному вигляді або поштою Росії. Уточнити це ви можете за телефонами Приймальної комісії.

Мотиваційний лист в магістратуру

Мотиваційний лист в магістратуру

При вступі до магістратури зарубіжних університетів і деяких російських ВНЗ (наприклад, НДУ-ВШЕ), крім подання необхідних в таких випадках документів, потрібно мотиваційний лист до магістратури. Мотиваційний лист - важлива частина документів. У ньому слід вказати, чому вибрана ця спеціальність і саме цей університет, ніж може бути корисний набутий досвід і які особисті досягнення. Завдання автора листа відповісти на питання: чому університет повинен вибрати саме його. Мотиваційний лист в магістратуру має бути ретельно продумано, строго і логічно викладено без сленгу і професійного жаргону. І, головне, щоб мотиваційний лист не було переписано з інтернету, оскільки в цьому випадку з дуже великою ймовірністю воно буде розпізнано і відправлено в кошик.

Вибір магістратури для подальшого навчання - це серйозний крок у професійній кар'єрі і тому вимагає вдумливого ставлення до себе. І тут, як ніколи, варто прислухатися до порад фахівців і викладачів, щоб не робити зайвих помилок.

Можливо, Вам буде цікаво:

Публікація статей в журналах ВАК

Як вступити до магістратури на бюджет?
Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
Що робити, якщо особистих досягнень немає?
Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
Що робити, якщо особистих досягнень немає?
Що вибрати: бакалаврат чи специалитет?
Що робити, якщо особистих досягнень немає?
Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью