Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Бєлгородський державний національний дослідницький університет

 1. Деканат Заступник декана з навчальної та методичної роботи - Дороніна Наталія Миколаївна, кандидат...
 2. структура факультету
 3. Навчання на факультеті
 4. Наука на факультеті
 5. Міжнародна співпраця
 6. Соціальна сфера

Деканат

Заступник декана з навчальної та методичної роботи - Дороніна Наталія Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
Адреса: вул. Студентська, 14, корп.4 к.518, т. (4722) 30-18-66

Заступник декана по заочному та очно-заочного навчання - Жукова Валентина Іванівна, e-mail: [email protected]
Адреса: вул. Студентська, 14, корп.4, к.415; т. (4722) 30-18-63

Заступник декана з соціально-виховної роботи - Ковтуненко Олексій Юрійович, кандидат біологічних наук, доцент, e-mail: [email protected]
Адреса: вул. Студентська, 14, корп.4, к. 520; т. (4722) 30-18-62

Історія факультету

Корпус № 4, вул. Студентська, 14

Історія факультету психології - це історія розвитку психологічної освіти регіону.

У 1995 році університет отримав ліцензію за спеціальністю «Психологія» та навчання студентів здійснювалося на факультеті педагогіки початкової та дошкільної освіти Бєлгородського державного педагогічного університету ім. М.С. Ольминского. Декан к.ф.н., доцент Ткачов Віктор Миколайович.

З 1998 року підготовка психологів здійснювалася на соціально-психологічному факультеті, деканами якого в різний час були:

 • з 1998 по 1999 рр. - д.соц.н., професор Данакін Микола Семенович;
 • з 1999 по 2002 рр. - к.іст.н., доцент Сакулин Володимир Євгенович;
 • з 2002 по 2005 рр. - к.психол.н., Доцент Тарабаєва Вікторія Борисівна.

7 лютого 2005 року в результаті реорганізації соціально-психологічного факультету були створені два факультети: факультет психології та факультет управління та підприємництва.

Новостворений факультет психології очолювали:

 • з 2005 по 2012 рр. - доктор психологічних наук, професор Ісаєва Надія Іванівна;
 • з 1 вересня 2012 року по теперішній час - кандидат філософських наук, професор Ткачов Віктор Миколайович.

З 1 вересня 2014 року факультет психології входить до складу педагогічного інституту НДУ «БєлДУ».

З 1 вересня 2018 року в склад факультету психології увійшли кафедра психології (зі складу факультету дошкільної, початкової та спеціальної освіти) і Міжфакультетська кафедра педагогіки. Обов'язки керівника факультету покладені на кандидата психологічних наук, професора Гребньова Валентину Вікторівну.

структура факультету

До складу факультету входять 4 кафедри:

 • загальної та клінічної психології
  Завідувач кафедри - Разуваєва Тетяна Миколаївна, доктор психологічних наук, професор; e-mail: [email protected]
  Адреса: ус.Студенческая, 14, корп.4, к. 509; т. (4722) 30-18-67,
 • вікової та соціальної психології
  Завідувач кафедри - Герасимова Олександра Сергіївна, кандидат психологічних наук, доцент; e-mail: [email protected]
  Адреса: ус.Студенческая, 14, корп.4, к.502, т. (4722) 30-13-00 * 27-65
 • психології
  Завідувач кафедри - Гребньова Валентина Вікторівна, кандидат психологічних наук, доцент; e-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Студентська, 14, корп. 1, к.228, т. (4722) 30-18-74.
 • педагогіки
  Завідувач кафедри - Шеховской Наталія Леонідівна, доктор педагогічних наук, професор, е-mail: [email protected]
  Адреса: вул. Студентська, 14, корп. 1, к.212, т. (4722) 30-18-70.
  web: https://kaf-ped.bsu.edu.ru/

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 69 висококваліфікованих фахівців, 14 з яких мають вчений ступінь доктора наук і 49 - вчений ступінь кандидата наук.

Навчання на факультеті

У 2018-19 навчальному році контингент студентів налічує понад 600 осіб, з них близько 300 - студенти денної форми навчання і більше 300 - очно-заочною (вечірньою) і заочної форм навчання.

Факультет психології в 2017/2018 навчальному році реалізує основні освітні програми за напрямами підготовки та спеціальностями:

Бакалаврат

 • 37.03.01 Психологія
 • 44.03.02 Психолого-педагогічне освіти (профіль «Психологія освіти»

Підготовка студентів за напрямом підготовки бакалаврату «Психологія» здійснюється 4 роки за очною формою навчання та 4 року 6 місяців за очно-заочною формою навчання. По закінченню навчання випускникам присвоюється кваліфікація бакалавр. Бакалаври готуються до практичної, організаційно-управлінської, педагогічної та науково-дослідницької діяльності в сферах освіти, управління, соціальної допомоги населенню, до роботи в громадських і господарських організаціях, адміністративних органах і консалтингових організаціях.

Підготовка студентів за напрямом підготовки бакалаврату «Психолого-педагогічна освіта» (профіль «Психологія освіти») здійснюється 4 роки за очною формою навчання та 5 років за заочною формою навчання. По закінченню навчання випускникам присвоюється кваліфікація бакалавр. Бакалаври готуються до професійної діяльності по психологічному супроводу дошкільної, загальної, додаткової та професійної освіти.

Спеціалітет

 • 37.05.01 Клінічна психологія (спеціалізація «Психологічне забезпечення в надзвичайних і екстремальних ситуаціях»)
 • 37.05.02 Психологія службової діяльності (спеціалізація «Морально-психологічне забезпечення службової діяльності»)

Підготовка студентів за спеціальністю «Клінічна психологія» (спеціалізація «Психологічне забезпечення в надзвичайних і екстремальних ситуаціях») здійснюється 5 років 6 місяців за очною формою навчання. По закінченню навчання випускникам присвоюється кваліфікація «Клінічний психолог». Студенти готуються до діагностичної, експертної, корекційної, профілактичної, реабілітаційної, консультативної, просвітницької та викладацької діяльності в системі охорони здоров'я, освіти та соціальної допомоги населенню.

Підготовка студентів за спеціальністю «Психологія службової діяльності» (спеціалізація «Морально-психологічне забезпечення службової діяльності») здійснюється 5 років за очною формою навчання. По закінченню навчання студентам присвоюється кваліфікація психолог. Студенти готуються до вирішення комплексних завдань щодо психологічного забезпечення: управління, службової діяльності особового складу та підрозділів в сфері правоохоронної діяльності, оборони, безпеки особистості, суспільства і держави, освіти, соціальної допомоги, роботи психологічних служб, що надають послуги фізичним особам і організаціям.

Магістратура

 • 37.04.01 Психологія (магістерські програми «Психологія особистості», «Психологія управління», «Практична психологія»);
 • 44.04.01 Педагогічна освіта (магістерська програма «Управління в сфері освіти»);
 • 44.04.02 Психолого-педагогічна освіта (магістерська програма «Психологія педагогічної діяльності»)

Підготовка магістрів за напрямком «Психологія» здійснюється 2 роки за очною формою навчання та 2 роки 6 місяців за заочною формою навчання. Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація магістр. Область професійної діяльності магістрів-психологів включає рішення комплексних завдань в сфері освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, обороноздатності країни, юриспруденції, управління, соціальної допомоги населенню, а також в громадських і господарських організаціях, адміністративних органах, науково-дослідних та консалтингових організаціях, що надають психологічні послуги фізичним особам і організаціям. Магістри готуються до наступних видів професійної діяльності:

 • науково-дослідна;
 • практична;
 • педагогічна;
 • проектно-інноваційна;
 • організаційно-управлінська.

Підготовка магістрів за напрямом «Психолого-педагогічна освіта» здійснюється 2 роки 6 місяців за заочною формою навчання (магістерська програма «Психологія педагогічної діяльності»). Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація магістр. Область професійної діяльності магістрів включає роботу в системі освіти, соціальній сфері, охороні здоров'я та установах культури.

Магістри готуються до наступних видів професійної діяльності:

 • психолого-педагогічний супровід дошкільної, загальної, додаткової та професійної освіти;
 • педагогічна;
 • науково-дослідна діяльність.

Випускники факультету працюють практичними психологами в установах системи освіти і охорони здоров'я, в кадрових і психологічних службах державних та комерційних підприємств, в банках, в системах МВС і МНС, службах зайнятості, центрах профорієнтації та профконсультирования, в центрах по роботі з дітьми та підлітками, здійснюють педагогічну і науково-дослідну діяльність у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, продовжують навчання в аспірантурі.

Наука на факультеті

Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснюється за напрямом підготовки аспірантури «Психологічні науки» 3 роки за очною формою навчання та 4 року за заочною формою навчання. Навчання аспірантів проводиться за трьома освітніми програмами:

 • Загальна психологія, психологія особистості, історія психології;
 • Педагогічна психологія;
 • Психологія розвитку, акмеологія.

Після закінчення навчання випускникам присвоюється кваліфікація «Дослідник. Викладач-дослідник ».

Види професійної діяльності, до яких готуються випускники, які освоїли програму аспірантури:

 • науково-дослідна діяльність в області психологічних наук;
 • викладацька діяльність в області психологічних наук.

Роботою аспірантів керують провідні вчені факультету:

 • доктор психологічних наук, професор Разуваєва Т.Н.,
 • доктор психологічних наук, професор Бучек О.О .;
 • кандидат психологічних наук, професор Резниченко М.А .;
 • кандидат філософських наук, професор Ткачов В.М .;
 • кандидат психологічних наук, доцент Герасимова А.С .;
 • кандидат психологічних наук, доцент Карнаухов В.А .;
 • кандидат психологічних наук, доцент Шарапов А.О.

Професорсько-викладацький склад активно займається науковою діяльністю, результатами якої є видання монографій, навчальних і навчально-методичних посібників, публікації статей в російських і зарубіжних журналах. Багато викладачів беруть участь у внутрівузівських грантах, грантах НАН України та конкурсах ініціативних досліджень.

При факультеті створені і функціонують такі структурні підрозділи:

 • психологічна служба НДУ «БєлДУ» »;
 • науково-освітній психологічний і педагогічний центр «Ресурс»;
 • науково-дослідна лабораторія «Нейрообразованіе і когнітивна нейропсихология»;
 • лабораторія практичної психології;
 • лабораторія інноваційних педагогічних технологій.

Під керівництвом професора Разуваєва Т.Н. на факультеті психології функ-ціонує науковий напрям «Психологічні особливості колективу як суб'єкта інноваційної діяльності», в рамках якого досліджуються проблеми психологічної готовності колективу до інноваційної діяльності, соціаль-но-психологічної структури педагогічного колективу як суб'єкта інноваційної діяльності; розробляються методи дослідження суб'єктної пози-ції колективу в інноваційній діяльності.

Дослідницька робота викладачів випускаючої кафедри загальної та клінічної психології ведеться по пріоритетному напрямку «Розвиток особистості в нормі і патології» (професор Нікішина В.Б., професор Лук'янов В.В., професор Запесоцкий І.В., професор кабарда М.К., професор Філатова О.А., доцент Карнаухов В.А., доцент Ковальова О.Л., доцент Локтєва О.В., доцент Пчелкина Е.П., доцент Шарапов А.О., доцент Шутенко Е.Н., доцент Швецова В.А., доцент Шукчус Л.В., асистент Ковтун Ю.Ю., асистент Філатова О.О.). Результати роботи щорічно представляються на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських конференціях, публікуються в наукових збірниках.

Дослідницька робота викладачів випускаючої кафедри вікової та соціальної психології ведеться за такими пріоритетними напрямками:

 • розвиток особистості в освітньому та професійному просторі (доцент Герасимова А.С., доцент Резніченко М.А., доцент Худаева М.Ю., доцент Шкільов С.В., доцент Панич О.Е., асистент Шитикова Є.В., аспірант Орєхова В.І.);
 • акмеологические інваріанти професіоналізму фахівців службової діяльності і допомагають професій (професор Бучек А.А., професор Ткачов В.М .; доцент Кучерявенко І.А.);
 • психологічне благополуччя сім'ї (доцент Овсяникова Е.А., доцент Борзилова Н.С., аспірант Мандибура Н.А).

Науково-дослідницька діяльність викладачів кафедри психології:

 • психологія та культурна антропологія (проф. Назаретян А.П.);
 • людино-центрована модель соціально-психологічної взаємодії в системі «людина - вуз» (проф. Гребньова В.В.);
 • соціально-психологічні методи управління (проф. Тарабаєва В.Б.);
 • нейропсихологічні аспекти саморегуляції студентів і викладачів вузу (доц. Корнєєва С.А.);
 • профілактика залежної поведінки в вузі (доц. Сулима Т.В.);
 • психологія професійного розвитку студентів (доц. Москаленко С.В.);
 • внутрішньоособистісні суперечності студентів вузу (доц. Кузнєцова Л.Б.);
 • формування іміджу студентів вузу (доц. Жеребненко О.А.);
 • проблеми профільної освіти та психологічної безпеки освітнього середовища профільного навчання (доц. Виниченко М.А.);
 • психологічна безпека в освіті (доц. Бубнова О.В.);
 • розвиток образу професіонала студентів в процесі навчання у вузі (доц. Ситникова М.А.);
 • психологія розвитку копінг-стратегій майбутніх вихователів ДНЗ (ст. преп. Мірошникова О.С.).

На кафедрі педагогіки розробляються такі перспективні наукові напрямки педагогічних досліджень:

 • професійно-педагогічна культура (д.п.н., проф. І.Ф. Ісаєв);
 • соціально-екологічна освіта (д.п.н., проф. В.С. Шилова);
 • духовно-моральне виховання особистості (д.п.н., проф. Шеховской Н.Л.);
 • соціально-професійне самовизначення особистості (д.п.н., проф. В.М. Кормакова);
 • розвиток дослідницького потенціалу школярів (к.п.н., доц. Г.В. Макотрова);
 • виховний простір регіону як умова соціально-педагогічного захисту дітей (к.п.н., доц. В.Л. Холод).

У 2011 і 2012 роках в рамках федеральної цільової програми «Наукові та науково-педагогічні кадри інноваційної Росії» факультет психології організував і провів I і II Всеросійські психолого-педагогічні олімпіади студентів. Регіональні студентські олімпіади з психології проводяться на факультеті з 2014 року.

Щорічно студенти-психологи займають призові місця в Міжвузівських олімпіадах по психології, що проводяться в Орловському державному університеті, а в 2009, 2012 2015 і 2017 рр. - стали переможцями. У 2018 року переможцем Всеукраїнської олімпіади «Я - професіонал!» У напрямку Психологія (м.Санкт-Петербург) стала студентка 4 курсу факультету психології педагогічного інституту НДУ «БєлДУ» Аріна Доценко.

Всеросійська психолого-педагогічна олімпіада - тих, хто програв немає

Для бакалаврів, спеціалістів, магістрів і аспірантів на факультеті проводяться науково-методичні семінари, організовані наукові гуртки і проблемні групи, серед яких:

 • «Освітній простір школи як умова розвитку особистості» (керівник професор Резниченко М.А.);
 • Психологічний клуб «Інсайт» (керівник доцент Шкілёв С.В.);
 • «Школа Юного Психолога» (керівник доцент Шкілёв С.В.);
 • «Психологічна філософія: проблеми самопізнання і саморозвитку людини» (керівник доцент Карнаухов В.А.);
 • «БОС-терапія як немедікоментозного корекція функціонального стану людини» (керівник доцент Шарапов А.О.);
 • «Інноваційна діяльність соціальної групи» (керівник професор Разуваєва Т.Н.).

На факультеті активно розвивається Студентське наукове товариство.

Науково-дослідницька робота студентів факультету психології є невід'ємною складовою частиною навчання і підготовки кваліфікованих фахівців, здатних самостійно вирішувати професійні, наукові та практичні завдання. Науково-дослідницька робота сприяє формуванню готовності майбутніх психологів до творчої самореалізації, допомагає їм оволодіти методологією наукового пошуку і знайти дослідний досвід. Високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів факультету психології дозволяє їм брати участь в міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях: «Ломоносов» (Москва, МДУ), «Психологія XXI століття» (Санкт-Петербург, СПбГУ), «Психея-Форум» ( Самара, СГУ) і ін.

У 2013 році на факультеті була відкрита Студентська психологічна служба, що стало свого роду віхою в науковій-практичному житті студентів. Мета студентської психологічної служби - психологічний супровід освітнього процесу на факультеті і в університеті. Основними напрямками діяльності психологічної служби є надання безкоштовної консультативної психологічної допомоги студентам і співробітникам НДУ «БєлДУ», психодіагностика, психологічне просвітництво, проведення тренінгів, семінарів та майстер-класів з різних тематик. Співробітниками служби є студенти-психологи старших курсів, магістранти, аспіранти під керівництвом провідних викладачів факультету психології.

На замовлення організацій і підприємств викладачами і студентами факультету вивчаються задоволеність працею персоналу, особистісні особливості менеджерів, досліджуються психологічні аспекти подружніх і дитячо-батьківських відносин, особливості розвитку особистості в освітньому просторі школи, вузу і ін.

Факультет співпрацює з Психологічним інститутом РАО, з факультетами психології Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербурзького державного університету, Тульського державного університету, Сургутского державного університету, Орловського державного університету ім. І.С. Тургенєва, Воронезького державного педагогічного інституту. Курського державного університету, Курського державного медичного університету, Єреванського державного університету та ін.

У 2016 році факультет психології підписав угоду про співпрацю з ОГБУЗ «Міська клінічна лікарня №1». В рамках цієї угоди навчання за спеціальністю 37.05.01 Клінічна психологія набуло більш практикоорієнтовний характер, студенти отримали можливість проводити дослідження і реалізувати програму практики на базі лікарні. Відповідно до завдання голови обласної Думи розроблений проект по створенню психологічної служби на базі ОГБУЗ «Міська клінічна лікарня № 1» м Бєлгорода.

За дорученням губернатора Бєлгородської області розглядається питання про відкриття психологічних служб та штатних посад психологів в державних структурах і в установах охорони здоров'я області.

Міжнародна співпраця

Факультет психології здійснює тісну взаємодію з університетами країн ближнього зарубіжжя. В даний час укладені договори про співпрацю з наступними вузами:

 • Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»;
 • Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом;
 • Єреванським державним університетом;
 • Академією державного управління республіки Вірменія.

Викладачі факультету беруть активну участь в міжнародних наукових конференціях в Іспанії, Туреччини, Вірменії, Польщі.

Ведеться активна робота з підготовки до реалізації спільних освітніх програм з Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна та Павлодарським державним університетом ім. С. Торайгирова.

На факультеті психології навчаються іноземні студенти з країн ближнього зарубіжжя - Казахстану, України, Туркменістану, Вірменії, Узбекистану, а також з країн далекого зарубіжжя - Анголи, В'єтнаму, Колумбії, Бурунді, Оману, Болівії, Колумбії, Іраку, Ізраїлю, Еквадору, Сирії.

Соціальна сфера

Факультет психології зберігає і активно розвиває свої традиції.

На факультеті діє студентське самоврядування. Студентська рада працює за різними напрямками діяльності: науково-дослідне, культурно-виховне, суспільне, спортивно-масове. Представники студентської ради беруть участь в молодіжних форумах міжнародного і федерального рівнів: «Всесвітній фестиваль молоді і студентів» (м Сочі); Всеросійський молодіжний освітній форум «Територія смислів на Клязьмі»; форум волонтерів «Доброфорум» (м.Москва) і т.д.

Студентське самоврядування організовує і бере активну участь у всіх справах факультету, робить ефективні кроки в налагодженні співпраці між викладачами і студентами.

На факультеті стало доброю традицією проведення таких заходів як Посвята першокурсників, День психолога, Дні здоров'я, конкурс талантів першокурсників, конкурс «Міс Психея», вечори інтернаціональної дружби, психологічні вітальні, Останній дзвоник, гра «Що? Де? Коли », участь у військово-патріотичній грі« Зірниця ».

Активісти Студентської ради щорічно проводять програму соціально-психологічної адаптації для новоприбулих першокурсників.

Студенти факультету є членами Волонтерського руху «Лінія життя» при ОГБУЗ «Обласний наркологічний диспансер» і займаються активною профілактикою вживання психоактивних речовин серед дітей та підлітків м Бєлгорода та Бєлгородської області.

На факультеті психології працює Літня школа вожатих ШИК (Школа цікавих канікул).

Силами студентів факультету психології організований і активно функціонує кіноклуб «Паралельна реальність».

Студенти і викладачі факультету проводять благодійні акції для дітей-сиріт, підопічних Білгородського регіонального відділення Загальноросійської організації «Російський Червоний Хрест» та дітей, які перебувають на лікуванні в гематологічному відділенні Бєлгородської обласної клінічної дитячої лікарні.

З 2017 року студенти факультету беруть активну участь в організованих Центром екстреної психологічної допомоги МНС Росії Всеросійських Змаганнях «Людський фактор», займаючи призові місця на регіональному та всеукраїнському рівнях.

У 2018 року студенти факультету вибороли 1 місце в першому міжрегіональному конкурсі з надання екстреної допсіхологіческой допомоги «Фактор стресу» (організатори конкурсу Курський державний медичний університет за підтримки психологічних служб Головного управління МНС та УМВС по Курській області).

Студенти факультету беруть активну участь у як університетських, так і міських творчих колективів: ансамблю класичного танцю «Терпсихора-Аліса», студії сучасного танцю «DanceХаос», шоу-групи «Ексклюзив» та інших, беруть участь і займають призові місця в університетських конкурсах.

Студенти беруть участь в університетських змаганнях з шахів, настільного тенісу, баскетболу, футболу, волейболу, плавання та легкої атлетики.

Студентське життя на факультеті наповнена цікавими, різноманітними подіями, які залишаються в пам'яті приємними спогадами на все життя.


Інформацію надала О.М.Хорева 02.10.2018

Де?
Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью