Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Безпека в надзвичайних ситуаціях

Виставка повнотекстових видань в електронному вигляді (ЕБС «Лань», «Znanium.com»). Виставка повнотекстових видань в електронному вигляді (ЕБС «Лань», «Znanium

Федеральний закон

Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Цей Закон визначає загальні для Російської Федерації організаційно-правові норми в області захисту громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, всього земельного, водного, повітряного простору в межах Російської Федерації або його частини, об'єктів виробничого і соціального призначення, а також довкілля від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

Цей Закон визначає загальні для Російської Федерації організаційно-правові норми в області захисту громадян Російської Федерації, іноземних громадян та осіб без громадянства, які перебувають на території Російської Федерації, всього земельного, водного, повітряного простору в межах Російської Федерації або його частини, об'єктів виробничого і соціального призначення, а також довкілля від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Словник-довідник

Гриньов В. П.

Законодавство про пожежну безпеку і надзвичайних ситуаціях

У цьому виданні представлені результати комплексного аналізу нових положень федерального законодавства про пожежну безпеку і надзвичайних ситуаціях. Складений автором словник-довідник містить понад 250 термінів, норм і визначень основних понять, що використовуються в нормативних правових актах і склепіннях правил з питань пожежної безпеки та безпеки в надзвичайних ситуаціях.

монографія

Комплексна безпека на залізничному транспорті та метрополітені. Частина 1: Транспортна безпеку на залізницях і метрополітені

Розглянуто питання, пов'язані з комплексною безпекою на залізницях. Висвітлено правові та організаційні засади забезпечення комплексної безпеки. Детально розглянуті проблеми сучасних загроз актів незаконного втручання в діяльність залізничного транспорту і метрополітенів. Значну увагу приділено заходам щодо забезпечення транспортної безпеки на об'єктах транспортної інфраструктури і транспортних засобах залізничного транспорту і метрополітенів. Викладено питання забезпечення безпеки залізничних об'єктів технічними засобами, а також аспекти державної політики в сфері розвитку транспорту і забезпечення транспортної безпеки Російської Федерації.

Викладено питання забезпечення безпеки залізничних об'єктів технічними засобами, а також аспекти державної політики в сфері розвитку транспорту і забезпечення транспортної безпеки Російської Федерації

монографія

Комплексна безпека на залізничному транспорті та метрополітені. Частина 2: Безпека руху та безпеку в надзвичайних ситуаціях

Розглянуто проблеми комплексної безпеки на залізницях. Детально викладені методи і наведені технічні засоби організації руху поїздів на перегонах і станціях, серед яких системи безпечного водіння локомотивів машиністами, засоби комплексної механізації на сортувальних гірках і забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах, системи автоматичного контролю і забезпечення безпеки руху рухомого складу та ін. Велике увагу приділено нормативам змісту і пристроїв діагностики стану залізничної колії, стрілочних переводів та штучні ничих споруд. Висвітлено актуальні питання, а також з джерелами виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.

Висвітлено актуальні питання, а також з джерелами виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті

Підручник

Графкіна М. В., Михайлов В. А., Нюнін Б. Н.

Безпека життєдіяльності

У цьому підручнику розкрито основні техносферной небезпеки, властивості і характер впливу небезпечних і шкідливих факторів на людину. Розглядаються основи безпечного проектування і експлуатації технічних систем, і розробки засобів захисту людини і навколишнього середовища від небезпек, а також основи захисту населення і територій надзвичайних ситуацій. Відмінною особливістю даного підручника є те, що автори при викладі теоретичних, практичних і організаційних основ забезпечення безпеки життєдіяльності досить докладно розкривають зміст нормативно-правових актів, відображають передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі безпеки життєдіяльності, а також досвід, набутий авторами в результаті їх науково -пpaктіческой діяльності в цій галузі.

Навчальний посібник

Широков Ю.А.

Техносферной безпеку: організація, управління, відповідальність

Присвячене питанням організації та управління охороною навколишнього середовища як основної складової техносферной безпеки в РФ. Представлена ​​політика РФ в області охорони навколишнього середовища. Розкрито особливості організації та управління охороною навколишнього середовища в різних галузях економіки з урахуванням нових підходів. Показані нововведення в нормативно-правовому регулюванні охорони навколишнього середовища, нагляд і контроль за екологічною безпекою. Наведено механізми економічного стимулювання екологічної безпеки, страхування відповідальності за можливі порушення. Представлені матеріали по відповідальності підприємств і їх керівників за порушення в галузі охорони навколишнього середовища.

Навчальний посібник

Дмитренко В. П., Мессінева Е. М., Фетисов А. Г.

Техносферна безпека. Введення в напрямок освіти

Навчальний посібник «техносферной безпеку. Введення в напрямок освіти »складено відповідно до Федеральним державним освітнім стандартом третього покоління з дисципліни« Введення в напрямок освіти »(напрям підготовки бакалаврів« техносферной безпеку »). Розкрито основні питання програми: загальні уявлення про техносферной безпеки, взаємини людини і біосфери і основні напрями забезпечення техносферной безпеки. Призначено для студентів першого курсу, які навчаються за даним напрямком підготовки.

Навчальний посібник

Дмитренко В. П., Сотникова Е. В., Кривошеїн Д. А.

Екологічна безпека в техносфери

Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Федерального державного освітнього стандарту за напрямом підготовки «техносферной безпеку» (бакалаврат). У доступній формі викладені матеріали з дисциплін «Екологія», «Ноксологія», «Інженерний захист компонентів довкілля», «Екологічний моніторинг і контроль», «Основи екологічної безпеки виробництв». Представлений великий інформаційно-довідковий матеріал і питання для самоконтролю. Посібник може бути корисно при реалізації навчального плану підготовки магістрів за напрямом «техносферной безпеку» та фахівців, які працюють в природоохоронній сфері.

Навчальний посібник

Жуков В. І., Горбунова Л. Н.

Захист і безпека в надзвичайних ситуаціях

Викладено джерела вражаючих факторів природних та техногенних надзвичайних ситуацій в транспортно-дорожньому комплексі, методи і засоби захисту і забезпечення безпеки, а також основні поняття і категорії цієї галузі знань. Наведено методики і приклади розрахунків захисту населення і територій від різних факторів надзвичайних ситуацій. Призначено для студентів, які навчаються за спеціальностями 291000 - «Автомобільні дороги та аеродроми» та 240100 - «Організація перевезень і управління на транспорті».

Навчальний посібник

Кошелев А. А.

Медицина катастроф. Теорія та практика

Посібник складено відповідно до програми курсу «Медицина катастроф» для навчальних закладів середньої професійної освіти за спеціальністю «Сестринська справа» та забезпечено алгоритмами дій, схемами, таблицями, планами проведення кожного заняття, тестами і ситуаційними завданнями з відповідями для вихідного, поточного і підсумкового контролю рівня знань. Приділяється увага сестринської процесу при наданні допомоги постраждалим.

Приділяється увага сестринської процесу при наданні допомоги постраждалим

Навчальний посібник

Купатися В. І., Рассказов С. В.

Радіаційна безпека на об'єктах залізничного транспорту

Розглянуто джерела виникнення надзвичайних техногенних ситуацій радіаційного характеру, описані фізика явища і особливості забруднення навколишнього середовища, способи виконання заходів щодо захисту населення і проведення рятувальних робіт при виникненні аварій на радіаційно небезпечних об'єктах. Наведено методики проведення розрахунків по виконанню і оцінки радіаційної обстановки, визначення сил та засобів для виконання заходів щодо захисту населення, проведення рятувальних робіт. Представлені основні прилади, комплекси і лабораторії радіаційної розвідки і контролю, а також засоби індивідуального захисту органів дихання і комплекс спеціальних заходів захисту.

Представлені основні прилади, комплекси і лабораторії радіаційної розвідки і контролю, а також засоби індивідуального захисту органів дихання і комплекс спеціальних заходів захисту

Навчальний посібник

Монінец С. Ю.

Принципи функціонування системи управління в надзвичайних ситуаціях

У навчальному посібнику представлені матеріали з дисципліни «Управління операціями при ліквідації надзвичайних ситуацій». Навчальний посібник складено на основі визнаних в інших країнах методик планування дії на випадок надзвичайних ситуацій, а також програми Incident Command System (Система організації управління в надзвичайних ситуаціях - далі СОУЧС) підготовки фахівців, які залучаються до керівництва, планування, забезпечення і / або документування операцій при ліквідації різних надзвичайних ситуацій.

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью