Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Державна освітня установа вищої професійної освіти Киргизько-Російський Слов'янський університет

 1. Освітня діяльність
 2. Кафедра веде підготовку юристів-бакалаврів за двома профілями:
 3. Професорсько-викладацький склад
 4. Кабінети і центри кафедри
 5. Докторантура і аспірантура
 6. Теми захищених дисертаційних досліджень співробітниками кафедри цивільного права і процесу:

подробиці

Завідуюча кафедрою,
доктор юридичних наук

Ніязова Анара Натуевна

Адреса:

720065, Киргизька Республіка,

м Бішкек, пр. Чуй 42, каб. 202

Телефон:

(996 312) 43-75-40, Факс: (996 312) 68-01-30 Сайт: http://cilaw.krsu.edu.kg E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. У вас повинен бути включений JavaScript для перегляду.

Кафедра цивільного права і процесу заснована в 1997 році.

Метою створення кафедри стала підготовка висококваліфікованих юристів в галузі цивільного та цивільного процесуального права і розвиток досліджень в цих областях.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри за напрямом "Юриспруденція", проводиться на основі Державних освітніх стандартів Російської Федерації і Киргизької Республіки. Випускники отримують два дипломи державного зразка Російської Федерації і Киргизької Республіки.

Кафедра веде підготовку юристів-бакалаврів за двома профілями:

 • цивільно-правової;
 • цивільно-процесуальний.

C 2012-2013 навчального року реалізується Магістерська програма «Здійснення і захист майнових та особистих немайнових прав»

 • Керівник магістерської програми - д.ю.н., в.о. професора Ніязова А.Н.
 • Тривалість програми - 2 роки.
 • Форма навчання - очна.

Навчання в магістратурі за програмою «Здійснення і захист майнових та особистих немайнових прав» проводиться на бюджетній та контрактній основах.

Правом навчання в магістратурі за програмою «Здійснення і захист майнових та особистих немайнових прав» мають особи, які мають диплом вищого навчального закладу державного зразка бакалавра або спеціаліста.

Навчання в магістратурі здійснюється висококваліфікованими педагогічними кадрами кафедри цивільного права і процесу, мають наукові ступені кандидатів і докторів наук.

Магістранти, які успішно виконали навчальний план, допускаються до підсумкової державної атестації, яка передбачає здачу державного комплексного іспиту і публічний захист магістерської дисертації.

Після закінчення навчання магістрантів присвоюється ступінь МАГІСТРА юриспруденції і видаються ДВА диплома магістра державного зразка Киргизької Республіки та Російської Федерації.

Випускники кафедри мають можливість продовжувати наукову роботу, навчаючись в аспірантурі за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право; підприємницьке право; сімейне право; міжнародне приватне право.

Професорсько-викладацький склад

Професорсько-викладацький склад

До складу кафедри входять:


В даний час роботу кафедри забезпечують 16 співробітників: з яких 2 докторів наук, професорів, 10 кандидатів наук, доцентів, 3 старших викладача і старший лаборант кафедри

 1. Абдисатарова Гульназ Арстанбековна - старший викладач
 2. Анара Натуевна Ніязова - завідувач кафедри, доктор юридичних наук, в.о. професора
 3. Арабаев Чолпонкул Ісаєвич - доктор юридичних наук, професор
 4. Кутуєво Айбермет Бектуровна - зав.центра приватного права, кандидат юридичних наук, доцент
 5. Валімамедов Аділь Фараджевіч - кандидат юридичних наук, доцент
 6. Голишева Олена Василівна - кандидат юридичних наук, доцент
 7. Калибаева Алія Абдисатаровна - кандидат юридичних наук, доцент
 8. Ерато Іскандер Тажібаевіч - старший викладач
 9. Колесніченко Сергій Геннадійович - кандидат юридичних наук, доцент
 10. Подкоритова Ольга Володимирівна - кандидат юридичних наук, доцент
 11. Пригода Надія Петрівна - кандидат юридичних наук, доцент
 12. Саргалдакова Женіш Зарликовна - кандидат юридичних наук, доцент
 13. Сулайманова Чолпон Назарбековна - кандидат юридичних наук, доцент
 14. Туратбекова Чинара Акилбековна - кандидат юридичних наук, доцент
 15. Фудашкін Віталій Анатолійович - старший викладач
 16. Кенжесова Айпері Кубатбековна - старший лаборант

Кабінети і центри кафедри

При кафедрі функціонують Навчально-методичний кабінет цивилистических дисциплін і Центр приватного права.

Цілями Навчально-методичного кабінету і Центру приватного права є підвищення рівня організації та проведення навчально-організаційної, навчально-методичної, науково-дослідницької діяльності студентів з питань цивільного права і процесу, а також розробка і сприяння впровадженню нових технологій навчання студентів. Для досягнення поставлених цілей здійснює такі завдання:

 • Збір інформації з актуальних питань цивільного права і процесу;
 • надання допомоги студентам у підборі інформації з проблем цивільного права та процесу; Проведення консультацій з методичного оформлення письмових робіт (рефератів, контрольних, курсових, дипломних);
 • Сприяння в організації науково-дослідницької роботи аспірантів, студентів шляхом проведення олімпіад, вікторин, семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій та інших заходів з цивільного права та процесу.

Докторантура і аспірантура

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру університету за спеціальністю: 12.00.03. "Цивільне право, підприємницьке право, міжнародне приватне право, сімейне право".

Теми захищених дисертаційних досліджень співробітниками кафедри цивільного права і процесу:

 • Валімамедов А.Ф. «Умови дійсності угоди в цивільному праві Киргизької Республіки». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2011 року.
 • Голишева Є.В. «Право приватної власності на земельні ділянки в Киргизькій Республіці». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2010 року.
 • Ібрагімова Т.А. «Договір довірчого управління майном в системі цивільно-правових відносин по законодавству Киргизької Республіки». Науковий керівник - Сулейменов М.К. Алмати, 2004.
 • Калибаева А.А. «Право власності на житло в Киргизькій Республіці: питання теорії і законодавства». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2006.
 • Кибанова Є.Е. Форми влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків, за законодавством Киргизької Республіки. Науковий керівник - Арабаев Ч.І. Бішкек, 2010 року.
 • Колесніченко С.Г. «Право приватної власності на земельні ділянки в Киргизькій Республіці». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2010 року.
 • Лиманський Н.В. «Недійсність угод». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2006.
 • Мальсагов І.А. Цивільно-правове регулювання відносин за договором будівельного підряду в Киргизькій Республіці. Науковий керівник - Арабаев Ч.І. Бішкек 2009.
 • Махіева А.Х. «Юридичні факти в цивільному праві Киргизької Республіки». Науковий керівник - Калибаева А.А. Душанбе, 2011 року.
 • Пак Н.О. Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав. Науковий керівник - Арабаев Ч.І. Бішкек, 2011 року.
 • Подкоритова О.В. «Захист особистих немайнових прав і законних інтересів батьків як учасників сімейних відносин». Науковий керівник - Пригода Н.П. Душанбе 2009.
 • Пригода Н.П. «Спадкування за законом в Киргизькій Республіці». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2006.
 • Туратбекова Ч.А. «Система речових прав на землю: взаємодія приватних і публічних інтересів». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек, 2006.
 • Сулайманова Ч.Н. «Недійсність заповіту за законодавством Російської Федерації». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек 2009.
 • Шамаукова О.А. «Цивільно-правове регулювання договору майнового страхування в Росії». Науковий керівник - Ніязова А.Н. Бішкек 2009.
 • Ніязова А.Н. "Гармонізація приватних і публічних інтересів у реалізації права власності на землю в Киргизької Республіки". Бішкек, 2016.

Оновлене 02.03.2019 14:24

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью