Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Кафедра охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності

 1. Адреса: м Рязань, Першотравневий проспект 49/2, будівлю факультету економіки (корпус №5) Тел .:...
 2. Історія кафедри
 3. Студентський науковий гурток

Адреса: м Рязань, Першотравневий проспект 49/2,
будівлю факультету економіки (корпус №5)
Тел .: 8 (4912) 97-16-07; 97-15-15, доб. 5009

E-mail: [email protected]

Графік роботи кафедри:

• пн-пт: 7:30 - 15.00; 12.00 - 12.30 - обідня перерва
• сб: 7.30 - 13.00; 10.30 - 11.00 - перерва
• нд - вихідний

00 - перерва  • нд - вихідний

Завідуюча кафедрою - Катерина Олексіївна Гревцова,
доктор медичних наук, професор

E-mail: [email protected]

Історія кафедри

Кафедра організована відповідно до наказу Міністерства Вищої освіти СРСР в 1960 році як курс «Цивільної оборони та медичної підготовки сестер ГО». Навчальна програма була розрахована на 360 годин. З 1963 р по 1991 р було підготовлено 10 139 медичних сестер. У 1991 році вийшла нова програма в обсязі 144 годин, а кафедру перейменували - «Кафедра основ медичних знань».

У зв'язку з прийнятим єдиним Державним стандартом вищої професійної освіти в 1995 р була розроблена єдина програма, яка визначила три дисципліни викладання: «Основи медичних знань» (ОМЗ), «Здоровий спосіб життя» (ЗСЖ) і «Безпека життєдіяльності» (БЖД) в обсязі 72 годин кожна.

Другий ДОС ВПО (2000) визначив зміст і структуру двох дисциплін: «Безпека життєдіяльності» (БЖД) - 72 години і «Основи медичних знань і здорового способу життя» (ОМЗ і ЗСЖ) - 72 години.

У 2005 році вийшов другий (скоригований) ДОС ВПО, в якому залишилася одна основна дисципліна «БЖД» на всіх спеціальностях і напрямках, в обсягах 144/108/72 годин на розсуд деканату.

Крім основної дисципліни «БЖД» на окремих напрямках підготовки і спеціальності кафедра викладає наступні дисципліни за вибором деканатів.

 1. Основи медичних знань і здорового способу життя (72 год.) - на напрямку підготовки Педагогічна освіта (з двома профілями підготовки).
 2. Основи медичних знань з основами педіатрії (72 год.) - на напрямку підготовки Спеціальне (дефектологическое) освіту.
 3. Надання першої медичної допомоги дітям при нещасних випадках, травмах, отруєннях та інших станах, що загрожують життю і здоров'ю (72 год.) - на напрямках підготовки Педагогічна освіта (профіль - Фізична культура і спорт) та Фізична культура для осіб з відхиленнями в стані здоров'я ( адаптивна фізична культура).
 4. Основи соціальної медицини (108 ч.) - на напрямку підготовки Соціальна робота.
 5. Основи безпеки праці (72 год.) - на напрямку підготовки Управління персоналом.
 6. Основи безпеки на виробництві (72 год.) - на напрямку підготовки Інноватика.
 7. Профілактика негативних соціальних явищ (72 год.) - на напрямках підготовки «Дошкільна освіта і фізична культура», «Адаптивна фізична культура».
 8. Профілактика наркоманії і токсикоманії (72 год.) - на напрямку підготовки «Адаптивна фізична культура».

Заняття з перерахованих вище дисциплін проводяться протягом одного семестру на різних спеціальностях і курсах. Як проміжний атестації передбачені заліки або іспити.

Всі дисципліни забезпечені робочими програмами.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 1. Гревцова Катерина Олексіївна - завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор
 2. Горбіч Валерій Федорович - доктор медичних наук, професор
 3. Миколаєва Анастасія Дмитрівна - кандидат медичних наук, доцент
 4. Чукин Галина Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент
 5. Буробіна Лідія Миколаївна - старший викладач
 6. Буробіна Юлія Олександрівна - документознавець.

За час навчання студенти освоюють базисні теоретичні знання з питань безпеки життєдіяльності в сучасних умовах, причини виникнення надзвичайних ситуацій, можливі медичні наслідки та вивчають практичні питання надання першої допомоги постраждалим в осередку НС. Студенти опановують прийомами першої допомоги постраждалим від нещасних випадків і хворим з гострими захворюваннями, набувають навичок виконання різних процедур по догляду за потерпілими і хворими; відпрацьовують на електронних манекенах навички реанімації постраждалих (навчання прийомам непрямого масажу серця і відновлення дихання); знайомляться з основними соціально-медичними проблемами здоров'я населення Росії, вивчають фактори, що впливають на його стан.

За час навчання на кафедрі у студентів формується мотивація здорового способу життя, що сприяє збереженню і зміцненню не тільки власного здоров'я, а й здоров'я їх майбутніх учнів, підлеглих, рідних і близьких.

Видані кафедрою навчально-методичні матеріали.

 1. Гревцова Е.А. Праця вчителя. Соціально-медичні та психолого-педагогічні аспекти: монографія. Рязань, 2010. - 172 с.
 2. Миколаєва А. Д. Здоровий спосіб життя і безпеку життєдіяльності учнівської молоді: матеріали студентської наукової конференції за підсумками 2010 року / відп. Ред. А. Д. Миколаєва; Ряз. держ. ун-т ім. С. А. Єсеніна. - Рязань, 2011. - 116 с.
 3. Миколаєва А.Д., Гревцова Е.А. Інфекції, що передаються статевим шляхом: методичні рекомендації / Ряз. держ. ун-т ім. С. А. Єсеніна. - Рязань, 2011.- 40 с.
 4. Миколаєва А.Д. ВІЛ-інфекція: методичні рекомендації; Ряз. держ. ун-т ім. С. А. Єсеніна Рязань, 2011.-24 с.
 5. Чукин Г.В. Пропедевтика інфекційних хвороб: навчально-методичні рекомендації; Ряз. держ. ун-т ім. С. А. Єсеніна Рязань, 2011.-36 с.
 6. Чукин Г.В., Сафонкін С.В. Медико-екологічне значення ртуті. Заходи безпеки при контакті з сполуками ртуті і приладами з ртутним наповненням. Методичні рекомендації. Управління Федеральної служби з нагляду в сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини по Рязанській області. Рязань, 2013- 32 с.
 7. Чукин Г.В. Навчання безпечним прийомам і методам роботи. Перевірка знань вимог охорони праці. Методичні рекомендації. Рязань, 2013: РГУ ім. С.А. Єсеніна. - 36 с.
 8. Наркоманії та їх профілактика: навчальний посібник / уклад. А.П. Лиферов, В.Ф. Горбіч, Т.Д. Здольник, Е.А. Гревцова; під ред. А.П.Ліферова; Ряз.гос. ун-т ім. С.А. Єсеніна. - Рязань, 2007. - 152с.
 9. Гревцова Е.А. Харчування як фактор здоров'я. Навчально-методичні рекомендації. Ряз. держ. ун-т ім. С.А. Єсеніна. - Рязань, 2012. - 64с.
 10. Меньшова О.Н. Медичні і соціальні аспекти дошкільної освіти. Методичні рекомендації. Ряз.гос. ун-т ім. С.А. Есніна. - Рязань, 2012. - 36с.
 11. Екологічна епідеміологія: навчальний посібник: в 2 ч. / Т.Д. Здольник, В.Ф. Горбіч; Ряз. держ. ун-т ім. С.А. Єсеніна. - Рязань, 2008. - 204 с.
 12. Історія становлення і формування охорони праці в Росії. В.Ф. Горбіч, Д.С. Новоселов, А.А. Шуньгіна. збірник наук.-метод. матеріалів / відп. ред. Т.В. Іваннікова; Ряз. держ. ун-т ім. С.А. Єсеніна. - Рязань, 2015. С.10-15.

Підготовлені викладачами кафедри до видання методичні матеріали для самостійного вивчення студентами, апробовані і використовуються на практичних заняттях.

 1. Предмет і завдання безпеки життєдіяльності. Класифікація надзвичайних ситуацій мирного часу. Організація першої допомоги.
 2. Надзвичайні ситуації природного характеру. Природні пожежі. Вражаючі фактори і медичні наслідки. Перша медична допомога.
 3. Надзвичайні ситуації природного характеру. Гідрологічні небезпечні природні явища. Вражаючі фактори і медичні наслідки. Перша допомога.
 4. Аварії з викидом хімічних небезпечних речовин. Заходи в осередку ураження. Перша допомога.
 5. Надзвичайні ситуації екологічного характеру.
 6. Методика проведення серцево-легеневої реанімації.
 7. Транспортування хворих і постраждалих.
 8. Способи тимчасової зупинки кровотечі.
 9. Дорожньо-транспортні пригоди на різних видах транспорту.
 10. Про забезпечення безпеки в освітніх установах.
 11. Система атестації робочих місць в організаціях (Соуто).
 12. Система управління охороною праці в організаціях і на підприємствах.
 13. НС локального характеру в природних умовах.
 14. НС природного характеру. Правила поведінки під час грози.

Для оптимізації навчального процесу використовуються фільми по розділах навчальних дисциплін:

 1. Грізні сили природи. Блискавки. Торнадо. Землетруси.
 2. Грізні сили природи в зоні небезпеки.
 3. Грізні сили природи. Цунамі. Вулкани. Айсберги. Урагани.
 4. Фатальна стихія (Землетрус в Лісабоні).
 5. Наркоманії та їх наслідки (по матеріали ЛШМД м Рязані).

У 2014-15 навчальному році кафедра придбала за підтримки Головного управління МНС Росії по Рязанській області навчальні плакати і за допомогою університетського художника було виготовлено 11 навчальних стендів з дисципліни «Безпека життєдіяльності» та «Основи медичних знань», які допомагають студентам набувати необхідних знань і наочну інформацію.

У навчальному процесі використовуються муляжі та фантоми.

У навчальному процесі використовуються муляжі та фантоми

Кафедра бере участь у дистанційному навчанні студентів з дисциплін «БЖД» і «ОМЗ і ЗСЖ».

Співробітниками кафедри в листопаді 2018 року було розроблено курс в рамках реалізації програм додаткової професійної освіти науково-педагогічних і керівних працівників університету з навичок надання першої допомоги в обсязі 16 годин.

Науково-дослідна робота кафедри

З 2000 року тема НДР кафедри «Медико-соціальні, психологічні та педагогічні аспекти трудової діяльності вчителя загальноосвітньої школи». По даній тематиці викладачами кафедри захищені 2 кандидатські дисертації:

 • Миколаєва А.Д. «Гігієнічна оцінка і оптимізація умов праці вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл» (2005 р).
 • Мирошин О.Н. «Комплексна соціально-гігієнічна оцінка умов праці та здоров'я вихователів дошкільних освітніх установ та шляхи їх оптимізації» (2005 р).

і докторська дисертація:

 • Гревцова Е.А. «Комплексна соціально-гігієнічна оцінка умов праці та здоров'я вчителів загальноосвітніх шкіл центрального федерального округу Російської Федерації і заходів щодо їх оптимізації» (2007р.).

З 2008 року темою НДР стала проблема «Здоров'я населення Рязанської області в зв'язку з чинниками довкілля». По цій темі захищені 2 кандидатські дисертації:

 • Ковальчук І.Ю. «Гігієнічна оцінка атмосферного повітря і здоров'я населення приміських районів промислового центру м Рязані» (2009 р). Науковий керівник - д.м.н., проф. Гревцова Е.А.
 • Кондракова О.В. «Медико-соціальні аспекти стоматологічної ортодонтичної допомоги населенню та її оптимізація в Рязанській області» (2011 р). Науковий керівник - д.м.н., проф. Гревцова Е.А.

Всі дисертації затверджені ВАК.

Тема науково-дослідної роботи кафедри в 2011-2013 році: «Медико-соціальні аспекти стоматологічної патології у населення Рязанської області»; в 2014 році: «Гігієнічна оцінка харчування студентів РГУ імені С.А. Єсеніна »; 2015-2017 рік: «Оцінка курильного статусу студентів університету»; 2018 рік: «Порівняльна характеристика здоров'я населення Рязанської області (1991-2016 рр.)» 12.01.2018-30.12.2020 р

2020 р

З 19-20 жовтня 2018 року в м Рязані в п'ятий раз проходив Фестиваль науки. В рамках Фестивалю науки "РГУ. science »на базі університету була організована площадка« Сучасні засоби захисту від НС ». Організатори площадкі- кафедра охорони здоров'я і безпеки життєдіяльності РГУ імені С.А. Єсеніна, кафедра медицини катастроф та швидкої медичної допомоги Ряз ДМУ імені І.П. Павлова, Головне управління МНС Росії по Рязанській області. Захід відвідали більше 2,5 тисяч осіб, майданчик «Сучасні засоби захисту від НС» - студенти 13 країн світу: Південноафриканська республіка, Нігерія, Гана, Туніс, Марокко, Індія, Камерун, Китай, Тайвань, Туркменія, Таджикистан, Узбекистан, Росія.

Співробітники кафедри на Фестивалі науки -2018 (перша зліва: ст. Викладач. Буробіна Л.Н., доцент Чукин Г.В., зав. Кафедрою, професор Гревцова Е.А., доцент Миколаєва А.Д.).

)

На фото: іноземні студенти з викладачем з Ряз ДМУ імені І.П. Павлова на майданчику «Сучасні засоби захисту від НС» Фестивалю науки - 2018 г. (19-20 жовтня 2018 г.).

)

На фото: іноземний студент вивчає техніку пожежогасіння на майданчику «Сучасні засоби захисту від НС». (19-20 жовтня 2018 г.).

11 грудня 2018 року співробітники кафедри і 6 груп студентів взяли участь у міжрегіональній науково-практичній конференції «Проблеми безпеки дорожнього руху та надання медичної допомоги при ДТП», яка відбулася в Ряз ДМУ імені І.П. Павлова.

Павлова

На фото: співробітники кафедри охорони здоров'я та БЖД зі студентами на вищевказаної конференції (11 грудня 2018 г.).

У період з 17 по 21 грудня 2018 року на базі Головного управління МНС Росії по Рязанській області були проведені Всеукраїнські змагання «Людський фактор», в яких взяли участь студени РГУ імені С.А. Єсеніна. Співробітники кафедри охорони здоров'я та БЖД проводили підготовку команди «Тріумф» з питань надання першої допомоги при нещасних випадках, травмах, отруєннях.

На фото: студенти РГУ імені С.А. Єсеніна, нагороджені свідоцтвами учасниць Всеросійського змагання «Людський фактор».

Співробітники кафедри спільно зі студентами факультету фізичної культури і спорту взяли участь в урочистому заході, присвяченому святкуванню Дня рятувальника Російської Федерації, що відбувся 27 грудня 2018 року.

Співробітники кафедри спільно зі студентами факультету фізичної культури і спорту взяли участь в урочистому заході, присвяченому святкуванню Дня рятувальника Російської Федерації, що відбувся 27 грудня 2018 року

На фото: співробітники кафедри (День рятувальника Російської Федерації, 11.12.2018 р).

2018 р)

На фото: зав. кафедрою, професор Гревцова Е.А. зі студентами 2 курсу факультету фізичної культури і спорту РГУ імені С.А. Єсеніна (День рятувальника Російської Федерації, 11.12.2018 р).

Матеріали і збірники наукових праць викладачів:

 • Праця вчителя. Соціально медичні, психологічні, педагогічні та юридичні аспекти (2003 рік);
 • Праця вчителя. Соціально-медичні та психолого-педагогічні аспекти (2004);
 • Екологічні та соціально-гігієнічні аспекти середовища проживання людини (2005 рік);
 • Координація взаємодії органів виконавчої влади та освітніх установ в профілактиці наркотизації учнівської та студентської молоді (2007 г.);
 • Праця і здоров'я вчителя. Соціально-медичні та психолого-педагогічні аспекти (2010 р).

Загальна кількість наукових публікацій за останні роки - більше 190, в т. Ч. В центральній пресі і ВАК - журналах - 66.

Кафедра пропонує зацікавленим організаціям і установам сприяння в проведенні науково-практичних конференцій з питань здорового способу життя молоді, профілактики соціально-значущих захворювань, вивчення здоров'я населення і довкілля.

Студентський науковий гурток

На кафедрі постійно діє студентських науковий гурток, в якому бере участь від 40 до 60 студентів I - IV курсів. На підсумковій науковій студентській конференції щорічно організовується самостійна секція, матеріали якої опубліковані в 9 збірках. Студенти під керівництвом викладачів брали участь в республіканських конкурсах і 3 наукові роботи були відзначені грамотами.

Студентські конференції:

 • Історія охорони здоров'я Рязанської області (2004р);
 • Здоровий спосіб життя. Профілактика наркоманії. (2005 рік);
 • Здоровий спосіб життя учнівської молоді. Профілактика наркоманії. (2006р);
 • Проблеми збереження здоров'я в молодіжному середовищі. (2007р.);
 • Людина і середовище проживання (2008 г.);
 • Здоров'я та безпека життєдіяльності молоді (2009 г.);
 • Праця і здоров'я вчителя, присвячена Року вчителя (2010 р);
 • Фактори, що впливають на здоров'я і безпеку життєдіяльності молоді (2011 р);
 • Навколишнє середовище і здоров'я населення (2012 р);
 • Харчування як фактор здоров'я (2013);
 • Соціально-медичне забезпечення армії і населення в роки Великої Вітчизняної війни (2014 г.);
 • Спосіб життя студентів і фактори, що формують його (2015 г.);
 • Екологія і здоров'я населення Рязанської області: проблеми і шляхи вирішення (2016 г.);
 • Рівень культури здоров'я як гармонійну єдність духовних і фізичних якостей особистості (2017);
 • Здоров'я населення Рязанської області і фактори, що впливають на нього (2018).

);  Рівень культури здоров'я як гармонійну єдність духовних і фізичних якостей особистості (2017);  Здоров'я населення Рязанської області і фактори, що впливають на нього (2018)

Перспективи розвитку кафедри

Наш університет - першовідкривач курсу «Профілактика наркоманії і токсикоманії» (з 2002 р) у вищому навчальному закладі, з розробкою програми цього курсу в обсязі 36 годин і навчального посібника, який отримав гриф УМО Міністерства освіти та науки.

З 2010 року цей курс студентам не читається. Вважаємо за доцільне введення курсу на педагогічних і юридичних спеціальностях в першу чергу.

Стандарт 3 покоління по БЖД виключив з навчального процесу дисципліни «Основи медичних знань» та «Здоровий спосіб життя», які є обов'язковою складовою частиною предмета.

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью