Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

Науково-дослідна робота

 1. За останні роки захищені дисертації:

Тема науково-дослідної роботи «Будова органів людини і тварин в онтогенезі в нормі та експерименті» № держ. реєстрації 20150652. Дата реєстрації 18.05.2015.

Робота в якості експертів та рецензентів в наукових журналах, фондах, програмах, опонування дисертацій

публікації кафедри

Професорами і доцентами кафедри нормальної анатомії здійснюється рецензування робіт Республіканського огляду-конкурсу НДРС, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей, авторефератів кандидатських дисертацій.

Професорами і доцентами кафедри нормальної анатомії здійснюється рецензування робіт Республіканського огляду-конкурсу НДРС, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей, авторефератів кандидатських дисертацій

За останні роки захищені дисертації:

 • Ромбальская А.Р., «Варіантна анатомія внутрішньошлуночкових утворень серця людини» захищена 9 квітня 2010. в Раді по захисту дисертацій Д 03.17.01 при УО «Гродненський державний медичний університет» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - анатомія людини; науковий керівник: професор П.І. Лобко.
 • Терехова Т.В. «Розвиток і будова слухової труби в онтогенезі людини», захищена 15 квітня 2011 у раді по захисту дисертацій Д 03.18.03 при УО «Білоруський державний медичний університет» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - анатомія людини; науковий керівник к.м.н., професор С.Д.Денісов, яка зайняла перше місце серед дисертацій медичного профілю в 2011 р
 • Сокіл А.В. на тему «Вікова динаміка експресії нейропептидів в тимусі людини» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.03.04 - клітинна біологія, цитологія, гістологія. Науковий керівник - проф. В.В. Руденок. Дисертація захищена 20 червня 2013 року в раді по захисту дисертацій Д 03.18.03 при УО «Білоруський державний медичний університет».
 • Сaкр Хаді Алі на тему «Індивідуальні та статеві особливості анатомічних і морфометричних характеристик утворень ілеоцекальногообласті кишечника людини» на здобуття ступеня магістра медичних наук за спеціальністю 1-79 80 27 Анатомія людини. Науковий керівник - проф. П.Г. Півченко. Дисертація захищена 20 червня 2013 р при УО «Білоруський державний медичний університет».
 • Сaкр Шаді Алі. Дисертація на здобуття ступеня магістра медичних наук за спеціальністю 1-79 80 27 Анатомія людини на тему «Аналіз краниологических характеристик при ідентифікації статевої приналежності черепа дорослої людини», науковий керівник проф. Півченко П.Г. Захищена 04 червня 2014 р при УО «Білоруський державний медичний університет».
 • Трушель Н.А. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Закономірності будови артеріального кола великого мозку і морфологічні передумови розвитку порушень мозкового кровообігу» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - анатомія людини. Науковий консультант - д.м.н., професор П.Г. Півченко. Дисертація захищена 27 січня 2015 року в раді по захисту дисертацій Д 03.18.03 при УО «Білоруський державний медичний університет».
 • -Саєти О.С. на тему «Експресія нейропептидів в зірчастому ганглії людини в нормі і в умовах гострої ішемії міокарда» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.03.04 - клітинна біологія, цитологія, гістологія. Науковий керівник - проф. В.В. Руденок. Дисертація захищена 8 квітня 2016 року в раді по захисту дисертацій Д 03.18.03 при УО «Білоруський державний медичний університет».
 • Пасюк А.А. «Вікова анатомо-топографічна і морфометрична характеристика тимуса і його судин у людини і білого щура», на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.01 - анатомія людини. Науковий керівник - д.м.н., доцент Н.А. Трушель. Дисертація захищена 15 червня 2017 в раді по захисту дисертацій Д 03.18.03 при УО «Білоруський державний медичний університет».

Основні наукові напрямки:

 • «Морфологічні кореляції варіантів форми виллизиева кола і будови стінки складових його артерій» (виконавець - доц. Н.А. Трушель, наук. Консультант - проф. П.Г. Півченко). Тема докторської дисертації затверджена на УМЗ в МОЗ РБ.
 • «Розвиток і будова слухової труби в онтогенезі людини» (виконавець - ас. Терехова Т.В., наук. Керівник - проф. С.Д. Денисов).
 • «Функціональна анатомія окорухових м'язів» (виконавець - доц. Гусєва Ю.А .; наук. Консультант - проф. С.Д. Денисов).
 • «Розвиток і будова нервового апарату усть порожнистих і легеневих вен у людини» (виконавець - асист. Т.В. Сахарчук, наук. Керівник - проф. С.Д. Денисов).
 • «Вплив несприятливих факторів на будову тіла людини». (Доц. М.І. Богданова).
  «Вікова динаміка експресії нейропептодов в тимусі людини» (виконавець - ас. А.В. Сокіл, наук. Керівник - проф. В.В. Руденок).
 • «Біоетична підготовка фахівців в системі професійної медичної освіти» (доц. С.П. Ярошевич).
 • «Особливості будови бічних зв'язок колінного суглоба» (доц. Г.Є. Конопелько).
 • «Вплив радіопротекторів на опромінені чоловічі статеві органи в ембріогенезі білого щура». (Доц. Г.П. Дорохович).
 • «Експресія мет-енкефаліну при гострому інфаркті міокарда». (Виконавець - аспір. О.С. -саєти, наук. Керівник - проф. В.В. Руденок).
 • «Топографо-анатомічні взаємовідносини елементів ниркової ніжки». (Виконавець - аспір. М.Б. Парфенович, наук. Керівник - проф. П.Г. Півченко).
 • «Морфологія вилочкової залози в онтогенезі людини та білого щура». (Виконавець - ст. Викладач Пасюк А.А., наук. Кер. - проф. П.Г. Півченко).
 • «Закономірності структурно-функціональної організації стравохідно-шлункового переходу в онтогенезі людини». (Виконавець - ас. Шестакович Е.Н., наук. Кер. - проф. П.Г. Півченко).

Об'єкти інтелектуальної власності

 • Патент «Спосіб визначення якісних і кількісних характеристик слухової труби людини за допомогою методу комп'ютерної томографії»: затв. МОЗ РБ 06.05.2010. / С.Д. Денисов, Т.В. Терехова; Білорус. держ. мед. ун-т. - Мінськ: БДМУ, 2010. - 12.
 • Патент «Спосіб прогнозування морфологічних змін стінок артерій виллизиева кола» / Трушель Н.А., Півченко П.Г. Пат. Респ. Білорусь МПК: А 61В 5/00 (2006.01) G 09 B 23/28 № а 20120395; заявл.16.03.2012; опубл. 30.06.16.
 • Патент «Спосіб визначення віку трупа людини» / Трушель Н.А., Півченко П.Г. Пат. Респ. Білорусь МПК: А 61В 5/00 № а 19271 заявл.12.04.2012; опубл. 26.03.15.
 • Інструкція по застосуванню: Денисов, С.Д. «Інструкція по застосуванню способу визначення якісних і кількісних характеристик слухової труби людини за допомогою методу комп'ютерної томографії»: затв. МОЗ РБ 06.05.2010. / С.Д. Денисов, Т.В. Терехова; Білорус. Держ. мед. ун-т. - Мінськ: БДМУ, 2010. - 12.с.
 • Інструкція по застосуванню «Спосіб виявлення регуляторних пептидів в біопсії і аутопсійному матеріалі з використанням імунопероксидазному методу» / В.В. Руденок, О.С. -Саєти, А.В. Сокіл, А.В. Нікітський, Н.А. Трушель.

Раціоналізаторські пропозиції:

 • «Спосіб взяття слухової труби у трупів плодів людини з метою її наукового дослідження». Посвідчення № тисячі шістсот вісімдесят сім від 19.11.2009г. Автори С.Д. Денисов, Т.В. Терехова та ін.
 • «Новий спосіб приготування навчальних препаратів по органам дихання і середостіння». Посвідчення № 25 від 14.04.2012г. Автори: П.Г. Півченко.
 • «Моделювання кровотоку в місцях біфуркації судин артеріального кола великого мозку при різних варіантах його будови і пристрій для його використання». Посвідчення № 25 від 14.04.2012г. Автори: Н.А. Трушель, П.Г. Півченко.
 • «Спосіб посмертного визначення віку людини». Посвідчення № 43 від 29.06.2012г. Автори: Н.А. Трушель, П.Г. Півченко, Є.І. Бельчиков.
 • «Спосіб взяття дванадцятипалої кишки у трупів плодів, новонароджених і дітей грудного віку з метою її наукового дослідження». Посвідчення № 23/13 від 02.09.2013 р Автори Денисов С.Д., Коваленко В.В.

Інструкції по застосуванню:

 • «Спосіб виявлення регуляторних пептидів в біопсії і аутопсійному матеріалі з використанням імунопероксидазному методу» Автори: д.м.н., проф В.В. Руденок, асп. О.С. -Саєти, ас. А.В. Сокіл, ас. А.В. Нікітський, к.м.н., доц. Н.А. Трушель.

монографії:

 • Лобко, П. І. Розвиток анатомічної науки і формування наукових шкіл в Білорусі / П. І. Лобко, Е. С. Околокулак, Г. Г. Бурак // Монографія. - Гродно, ГрГМУ, 2009. - 135 с.
 • Руденок В. В., Гришин І. Н., Лобко П. І., Бордаков В. Н. Функціональні та органічні стенози пилородуоденального каналу. - Мн .: Вишейшая школа, 2011. - 325 с.
 • Жарикова О. Л. 5.3. Глава в монографії: Chapter 12: «Biotransformation of medications by human placenta». O.Zharikova, T.Nanovskaya, MSAhmed. In: «Neonatal and pediatric pharmacology: therapeutic principles in practice" / [edited by] Samner J. Yaffe, Jacob V. Aranda. - 4th ed .: by Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins, 2010. - 1042 р. - P.149-162.
 • Отологія. Актуальні аспекти / Є. П.Меркулова, Л. Г. Петрова, Т. В.Терехова, С. Д. Денисов та ін. (Под.общей редакцією Є.П. Меркулової і Л.Г. Петрової). - Мінськ: Белпрінт, 2011. - 200 с.
 • Трушель, Н.А. Роль морфологічного і гемодинамічного факторів в атерогенезе судин виллизиева кола / Н.А. Трушель, П.Г. Півченко. - Мінськ: БДМУ, 2013. - 180 с.

Міжнародні конференції кафедри:

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю від дня народження професора П.І.Лобко (2014 рік)

У 2011 р науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні аспекти фундаментальної і прикладної морфології», присвячена 110-річчю від дня народження академіка НАН Білорусі Д.М. Голуба.

У 2006 р проведена Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми морфології», присвячена 85-річчю Білоруського державного медичного університету.

Науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячену 115-річчю від дня народження академіка НАН РБ Давида Мойсейовича Голуба

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью