Новости
 • Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Тренировка у Guillaume Lorentz, Париж, Франция

  Наша ученица Настя Цехмейструк, отдохнув в Париже, совместила приятное с еще более... 
  Читать полностью

 • Adrenaline фестиваль, Киев

  Adrenaline фестиваль, Киев

  6 октября в Киеве прошел фестиваль Adrenaline, который представлял собой отборочный тур... 
  Читать полностью

 • Melpo Melz

  Melpo Melz

  Шведская танцовщица и исполнительница дансхолла  Читать полностью →

«ОНАХТ» • Факультет менеджменту, маркетингу і логістики


Факультет менеджменту, маркетингу і логістики створено на базі факультету економіки, менеджменту і бізнесу, має глибоке історичне коріння - підготовка інженерів-економістів здійснюється з 1933 року.
Необхідність створення нового факультету назрівала давно. Сучасні зміни обумовлюють необхідність удосконалення ведення бізнесу, вимог до фахівців різних напрямків. У зв'язку з цим в останні роки факультет економіки, менеджменту і бізнесу стрімко розвивався: відкриті нові спеціальності і спеціалізації, реорганізовані існуючі та створені нові кафедри. В результаті факультет був розділений на два нових: «Економіки і бізнесу» та «Менеджменту та маркетингу», а з 2011 року «Менеджменту, маркетингу та логістики».

До складу факультету менеджменту, маркетингу і логістики ОНАХТ увійшли три кафедри:

 • маркетингу, підприємництва та торгівлі (зав. каф. - д.е.н., проф. В.В. Лагодієнко)
 • менеджменту і логістики (зав. каф. - д.е.н., проф. І.І. Савенко)
 • соціології, філософії та права (зав. каф. - к.і.н., проф. Г.В. Ангелів).

На кафедрах «Маркетингу, підприємництва та торгівлі» та «Менеджменту і логістики» здійснюється підготовка студентів за спеціальностями:

 • «Менеджмент»
 • «Маркетинг»
 • «Публічне управління та адміністрування»
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»

На вимогу часу відкриті нові освітні програми за спеціальностями:

 • «Менеджмент»
  • «Менеджмент готельно - ресторанного бізнесу та туризму»
  • «Управління персоналом» (HR- менеджмент)
  • «Логістика»
 • «Маркетинг»
  • «Реклама і зв'язки з громадськістю»
 • «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
  • «Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг»

Спеціальність «Менеджмент»
Основною рисою менеджера є вміння працювати в команді, для чого необхідно розуміти мотиви людей в здійсненні певних кроків, визначати відповідальність і повноваження кожного.
Менеджер - це керівник будь-якого рівня: від начальника цеху до керівника підприємства. В економічно розвинених країнах тільки наявність освіти менеджера дозволяє працювати на керівних посадах.

Освітня програма «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу та туризму» дозволяє вивчити складну і багатофункціональну структуру туристичного бізнесу. Випускник ОНАХТ даного профілю вміє ефективно управляти готелем (рестораном) або одним з напрямків його бізнесу, визначати його стратегічні цілі, створювати високотехнологічний готельний продукт, орієнтований на споживача, таким чином сприяючи розвитку рекреації Південного регіону і України в цілому, піднімаючи імідж і загальну конкурентоспроможність нашої країни в світі.
Освітня програма «Управління персоналом» (HR- менеджмент)
Спеціаліст з управління персоналом може працювати в сферах менеджменту персоналу, планування ділової кар'єри, стратегії управління персоналом та соціального розвитку. Він знає і розуміє специфіку виробничої діяльності організації, визначає перспективи її розвитку, має властивості лідера, здатність до постійного вдосконалення і активного саморозвитку. Менеджер з управління персоналом планує і здійснює підбір працівників, їх професійне навчання і розвиток, мотивацію діяльності і основні методи стимулювання, здійснює управління кар'єрою та оцінку роботи.
Освітня програма «Логістика» дозволяє навчити ефективному управлінню всіма видами потоків на підприємстві - від матеріальних і фінансових до інформаційних і трудових - з метою оптимізації витрат виробництва. Логістика покликана економити час, продукцію, гроші, площі, обладнання. Логіст розробляє оптимальні управлінські рішення для досягнення конкурентної переваги - низьких витрат виробництв, а також визначає найбільш ефективні шляхи розвитку підприємства в перспективі.
Сьогодні будь-яка галузь потребує фахівців, які вміють максимізувати прибуток, вдосконалити асортиментний ряд продукції, налагодити зв'язки з партнерами, вийти на нові ринки. В умовах ринкової економіки одним з важливих елементів ефективного господарювання є маркетинг. Фахівців такого рівня планують готувати на кафедрі маркетингу, підприємництва та торгівлі, де протягом ряду років успішно виконуються науково-дослідні та дипломні роботи за напрямками маркетингової діяльності харчових підприємств.
Спеціальність «Публічне управління та адміністрування» відкриває перед фахівцем можливості: керувати діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації; підрозділами органів місцевого самоуправленія.Випускнік може працювати: в органах державного управління та місцевого самоврядування, громадських організаціях, міжнародних фондах, недержавних організаціях, політичних організаціях.

Спеціальність «Маркетинг» відкриває перед сучасним фахівцем широкі горизонти: випускники можуть працювати в медіа-холдинги, консалтингових фірмах директорами з маркетингу, маркетологами на харчових та інших підприємствах, розробляти рекламні компанії, PR- акції, заходи з просування товарів та послуг, цінову політику компанії , досліджувати ринок, створювати і виводити на ринок нові бренди і торгові марки, формувати і реалізовувати маркетингові плани і програми.
Освітня програма «Реклама і зв'язки з громадськістю»
Реклама розповсюджується на сферу економіки, виробництва, комерції, екології, різних галузей народного господарства, а також на сферу політики, освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтва, включаючи вироби, послуги, ідеї, технології, цінні папери, нерухомість, природні ресурси тощо . Професія рекламіста передбачає комунікабельність, ініціативність, вміння творчо вирішувати складні завдання. Це оптимальний шлях до захоплюючої, улюбленої і високооплачуваної професії.

Спеціальність «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність»
Підприємництво - це діяльність, пов'язана з досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою поліпшення процесу купівлі-продажу, ініціативна, творча, пов'язана з ризиком самостійна економічна діяльність підприємства, постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції і отримання прибутку; тощо.
Освітня програма «Підприємництво в сфері виробництва, торгівлі та послуг»
Дозволяє отримати навички для успішного розвитку власного або сімейного бізнесу, вміння перетворити захоплення і хобі в бізнес. Діяльність у сфері підприємництва - це організація комерційної та зовнішньоекономічної діяльності, управління фірмами оптової та роздрібної торгівлі. Діяльність у сфері торгівлі спрямована на вивчення ринку, формування і контроль асортименту товарів, управління якістю товарів, управління продажами.
Завдяки висококваліфікованому професорсько-викладацькому складу, розвиненою матеріально-технічній базі та застосування інноваційних методів навчання на факультеті готують фахівців з високим рівнем знань, які швидко адаптуються до умов діяльності організацій, визначають цілі, визначають завдання, не бояться відповідальності, здатні самостійно приймати управлінські рішення.

Студенти факультету протягом навчання, знайомляться з роботою фахівців усіх рівнів, проходять практику і стажування, а після закінчення академії або вже на старших курсах працевлаштовуються на провідних підприємствах України. Наші випускники сьогодні займають управлінські посади в різних сферах - від харчової промисловості та сфери послуг в органах державного управління, податкових органів та банків, підтверджуючи високу якість знань і практичних навичок, одержуваних в академії.
Високий рівень викладання, поєднання знань з менеджменту, маркетингу зі знанням прикладного характеру в сфері виробництва і послуг вигідно відрізняє наших випускників від інших, дозволяє їм бути більш затребуваними і конкурентоспроможними на ринку праці Велика увага на кафедрах факультету приділяється науково-дослідній роботі студентів, сприяє розвитку їх творчого мислення. Студенти гідно представляють академію на всеукраїнських і міжнародних олімпіадах, конкурсах, наукових конференціях. Високий рівень підготовки підтверджується безліччю нагород, грамот і дипломів різного ступеня.
Навчальний процес на факультеті нерозривно пов'язаний з виховною роботою. На факультеті активно працюють органи студентського самоврядування. Великою популярністю серед студентів користуються різні заходи, пов'язані з розвитком їх творчого, професійного та особистісного потенціалу. З особливим інтересом студенти всіх курсів беруть участь у художній самодіяльності та спортивних заходах всіх рівнів.
Майбутнє факультету менеджменту, маркетингу і логістики - в безперервному підвищенні кваліфікації його співробітників, вдосконалення матеріально-технічної бази, освоєнні передових методик ведення навчального процесу і проведенні наукових досліджень, розвитку співпраці з підприємствами, науковими установами та навчальними закладами.

Більш детальну інформацію про факультет ви можете знайти на web-сайті fmml.onaft.edu.ua .

Дансхолл джем в «Помаде»

3 ноября, в четверг, приглашаем всех на танцевальную вечеринку, в рамках которой пройдет Дансхолл Джем!

Клуб Помада: ул. Заньковецкой, 6
Вход: 40 грн.

 • 22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!
  22 апреля намечается Dancehall Party в Штанах!

  Приглашаем всех-всех-всех на зажигательную вечеринку «More... 
  Читать полностью